— Veldig mange er i god tro, og kjører av gårde hellig overbevist om at de har gjort opp for seg. Andre hevder de har glemt lommeboken og skal komme tilbake for å betale. Du slipper ikke unna med slikt i dagligvarebutikken!

Innehaver Karsten Sælensminde på Esso-stasjonen ved Oasen er godt kjent med fenomenet «pumpestikk», bilister som stikker av uten å betale for bensinen. Han har regnet ut at pumpestikkerne koster ham 35.000 kroner i året.

Vil ha 90 prosent tilbake

Den ferske avtalen mellom Bensinforhandlernes Bransjeforening (BBF) og inkassofirmaet KredittGjenvinning AS i Oslo skal sørge for at stasjonseierne får pengene sine tilbake.

— Målet må være å få krevd tilbake 90 prosent av svinnet. Det vil trolig alltid være 10 prosent som vi ikke får tak i, sier administrerende direktør Jan Carho i BBF.

Avtalen mellom BBF og inkassofirmaet er så godt som kostnadsfri for de rundt 800 medlemsbedriftene. På den måten får alle forhandlerne råd til å nytte seg av tilbudet.

— Vi har også tidligere hatt avtale med et inkassofirma. Men den var såpass kostbar for forhandlerne at mange vegret seg. Bare fire av ti tok seg råd til å være med, og man fikk bare igjen litt over halvparten av svinnet, forklarer Carho.

Mye arbeid, lite resultat

Karsten Sælensminde har hittil forsøkt å drive inn penger selv når betjeningen har rukket å skrive ned nummeret på bilen, eller det er synlig på overvåkingsbildene.

— Men det har vært veldig mye arbeid for lite resultat. Jeg har annet å bruke tiden min til, sier han.

Etter avtalen med inkassofirmaet kom i boks vil et eget firma registrere hvert pumpestikk, spore opp og fakturere personen. Dersom han eller hun ikke betaler, blir saken sendt over til oss for inkasso, sier Marcus Robertsen i KredittGjenvinning.

30 prosent av svinnet er overlagt tyveri, til dels svært kreativt. 70 prosent av svinnet er ubevisst og beror på misforståelser.

— Like fullt representerer det i praksis et tyveri og et økonomisk tap som forhandleren ønsker å få tilbake. Med en gjennomsnittlig fortjenestemargin på bensinen på bare 20 øre per liter, er det ikke så mye en har råd til å gå i minus, slår Jan Carho fast.

De som bare har vært distré gjør som oftest opp for seg når de blir oppringt. Andre er mer utspekulerte.

— De har prøveskilt på bilen eller stjålet bil. Da hjelper det ikke mye å ha fotobevis, sukker bensinstasjonsinnehaver Sælensminde.

Øker om sommeren

For fire år siden gjorde Bensinforhandlernes Bransjeforening en undersøkelse som kartla det totale bensinsvinnet fra alle betjente bensinstasjoner i Norge. Den gangen var det på mellom 20 og 25 millioner kroner årlig. Nå er det ifølge direktør Carho i BBF all grunn til å tro at summen har passert 30 millioner.

— Hvert år ser vi en økning i sommerhalvåret. Det mener vi har sammenheng med utenlandske turister og sesongarbeidere på gjennomfart, sier Carho.

PUMP OG STIKK: Bensinstasjoneier Karsten Sælensminde er lei av pumpestikkere. - Jeg tror ikke det finnes noen måte å komme dette helt til livs på, sier Sælensminde.l
Rune Nielsen