EIRIK DAMSGAARD

GUNNAR WIEDERSTRØM

— Vi har hatt et møte i dag, og i morgen vil det gå skriftlig svar til alle søkerne, sa leder for erstatningsutvalget, advokat Bjørn Lillebergen i Bergens Tidende i går kveld.

Tvil om klagerett

Han ønsket ikke å uttale seg om de enkelte saken, og ville heller ikke på mer generelt grunnlag si noe om på hvilket nivå erstatningene i disse første sakene ligger på.

— Jeg vil si minst mulig om vår behandling av sakene, insisterte Lillebergen.

— Hva skal de gjøre som er misfornøyd med utvalgets avgjørelse?

— Det heter i vedtektene at avgjørelsene ikke kan ankes. Utvalget er suverent. Samtidig er dette et forvaltningsorgan og vedtak i forvaltningsorgan skal kunne ankes. Dette punktet i vedtektene vil det bli gitt en nærmere orientering om til søkerne.

— Betyr det at utvalget mener det bør være en klageadgang?

— Dette er tatt opp med kommunen fra sekretariatets side og dette vil det bli orientert om til søkerne.

Vil unngå klager

Det er Bergen kommune som er utvalgets oppdragsgiver. Bystyret har vedtatt vedtektene for utvalget, der det heter at det ikke er klageadgang Byrådsleder Monica Mæland sier det er kommet signaler fra Justisdepartementets side om at den manglende klageadgangen er problematisk.

— Jeg har tatt kontakt med kommuneadvokaten for å avklare de juridiske sidene ved dette i den grad man har noe tilsvarende å vise til. Vi har og bedt Justisdepartementet om et møte.

— Har dere noe annet å gjøre enn å åpne for klageadgang?

— Det er vanskelig å se at vi i tillegg til et uavhengig erstatningsutvalg også skal opprette en klageadgang som blir uavhengig. Da bygger vi opp et system i systemet, sier Mæland.

725.000 kroner

Erstatningsutvalget skal vurdere om de enkelte sakene faller inn under ordningen. Deretter skal utvalget ta stilling til om det skal gis erstatning eller ikke, eller om saken bør utredes ytterligere. I køen står hundrevis av tidligere barnehjemsbarn i Bergen. De kan få opptil 725.000 kroner, selv om en slik sum trolig bare vil tilfalle et fåtall.

Utvalget skal i utgangspunktet ha månedlige møter, men vil treffes hyppigere dersom det er nødvendig. Hver søknad får en innstilling fra sekretariatet før den havner på bordet til ekspertutvalget.

ERSTATNINGS-MARATON: Klokken 10 i går satte erstatningsutvalget seg til bords i Kalfarveien i Bergen, vel vitende om at mye arbeid venter. Fra v. Inger-Margrete Presterud, Ågot Himle og Bjørn Lillebergen. <br/>Foto: FRED IVAR UTSI KLEMETSEN