Hele Bryggen er sprinklet, men den er ikke fullsikret med et komplett brannvarslingsanlegg. Nå er det kommet penger slik at det arbeidet kan gjøres ferdig.

— Et sprinkleranlegg slår seg ut etter at en brann har startet, men vi ønsker selvsagt en varsling før det eventuelt skjer, sier Kjetil Hauge, leder i Bryggen private gårdeierforening.

I dag innkalte Hauge til informasjonsmøte på Bryggen arbeidet som er utført og ikke minst pengene som nå er på plass.

Det betyr at arbeidet med et komplett varslingssystem av Bryggen kan fremskyndes. Dersom gårdeierne selv skulle ta på seg den fulle utgiften, ville det tatt flere år. Nå skal det stå ferdig senest juni 2009.

— Sannsynligvis i god til før, legger han til.

Arbeidet skal utføres i tett samarbeid med Bergen Brannvesen og de antikvariske myndigheter, i dette tilfellet blir det Inger Marie Egenberg i Hordaland fylkeskommune.

Det er snakk om en totalutgift på 1.750.000 kroner, der gårdeierne betaler 350.000, Hordaland fylkeskommune 600.000 og Bergen kommune resten.

Det er alle parter godt fornøyd med, og Kjetil Hauge skryter av samarbeidet med de andre gårdeierne, de antikvariske myndighetene og Bergen kommune.

ØIVIND ASK