— De som ser for seg store maskiner med jernkuler som gyver løs på det gamle studentsenteret for å jevne det med jorden, har sett altfor mange amerikanske filmer, sa Haakon Grønnæss, prosjektleder i Statsbygg til BT før rivingen startet.

Deler av det gamle studentsenteret skal brukes når det nye bygges opp. Det nye studentsenteret kommer til å koste rundt 300 millioner kroner.

— Først river og sorterer vi alt som ikke er betong. Deretter fjerner vi omtrent halvparten av selve betongkonstruksjonen. Da skjærer vi, klipper og knuser bort det som ikke skal brukes i den nye bygningen, forklarte han.

<b>SORTERES:</b> Først skal alt som ikke er betong rives og sorteres. Det nye Studentsenteret skal bygges på det gamle. FOTO: ANE BØRHAUG
<b>RIVES:</b> Rivingen av Studentsenteret er påbegynt. Det nye studentsenteret skal stå ferdig i oktober 2006. Prislappen skal være rundt 300 millioner kroner. FOTO: ANE BØRHAUG