— Jeg vil si at jeg har fått et nytt og helt annerledes liv, sier Henriksen til BT.

Sekkebegrepet snorking er ikke bare plagsomme ulyder som holder sengepartneren våken. Det kan være atskillig verre enn som så.

Harald Henriksen sluttet å puste opptil ti ganger om natten. Hver pustestopp kunne vare opp til ett minutt.

Slitsomt og ødeleggende

— Det gikk ut over hele tilværelsen min. Nattesøvnen ble totalt ødelagt, jeg var trøtt og uopplagt hele dagen på jobben, aldri helt våken og alltid tømt for energi. Det var slitsomt og ødeleggende, ikke bare for meg, men for hele familien min, sier han.

Men i oktober skjedde det som forandret livet fullstendig. Han fikk time på «snorkeklinikken» på Voss i oktober.

— Det var en enkel og grei operasjon i full narkose, og så var jeg kvitt hele problemet. Det var som å få et helt nytt liv, sier han.

Fortjener ros

I går var han tilbake på etterkontroll. Alt så helt fint ut, og det er lenge siden han har følt seg i bedre form. Jobben på Kaffehuset Friele går som en lek for tiden.

— Jeg kan ikke få fullrost nok den behandlingen jeg fikk på Voss. Ikke bare var selve operasjonen en stor suksess, jeg er også storlig imponert over personalet og den omtanken, omsorgen og oppfølgingen jeg fikk.

— Dette er et tilbud som fortjener ros og ikke kritikk, mener han.

Mye mer enn snorking

Eurosleeps leder, øre-nese-hals-spesialist Magne Tvinnereim understreker overfor BT at klinikken på Voss har et mye bredere og mer variert tilbud enn det folk flest forbinder med den.

— Ordinære snorkeoperasjoner er en del av virksomheten, men vi behandler pasienter med atskillig mer sammensatte og alvorlige problemer. Pustestopp under søvn, av den typen som Henriksen opplevde, er et eksempel på det, sier Tvinnereim, som også tilbakeviser at Eurosleep har tjent seg rike på avtalen med Helse Bergen.

Godt ry, mange pasienter

— I virkeligheten har vi tidligere tatt atskillig mindre pr. behandling enn de fleste andre privatpraktiserende øre-nese-hals-legene som har utført tilsvarende operasjoner, fordi en stor del av inntektene har gått til Voss sykehus, ikke oss. Derfor synes jeg det er urettferdig å klandre oss for å ha hatt en gullavtale. Vi har tvert imot bidratt mye til å opprettholde et lokalt sykehus. Det er heller ikke korrekt å si at vi har hatt gratis lokaler, fordi husleien har vært bakt inn i avtalen vi har hatt med sykehuset. Derimot er det helt riktig at vi har hatt mange pasienter. Forklaringen er rett og slett at fastlegene sender pasientene sine til oss, fordi vi har et godt renommé og er kjent for å utføre arbeid av høy kvalitet, sier Tvinnereim til BT.