— Helt fantastiske tall, men også helt i tråd med de tilbakemeldingene vi får fra mange bergensere, sier byråd for miljø, byutvikling og byggesaker Lisbeth Iversen (KrF).

Hun har akkurat fått vite resultatet av meningsmålingen som Respons Analyse gjennomført denne uken på oppdrag av BT.

Vi spurte et representativt utvalg av bergensere om de støtter byggingen av Bybanen. To av tre (66 prosent) svarer ja, mens bare en drøy fjerdedel (26 prosent) er negative.

Tidenes mest positive

Resultatet er det mest positive i favør av Bybanen noensinne. Da BT stilte nøyaktig samme spørsmål i september 2008, var det 49,8 prosent som var positive og 41,4 prosent negative. Det betyr at støtten til Bybanen har økt med 16 prosentpoeng på halvannet år.

  • En viktig årsak er at Bybanen nå er synlig i terrenget. Vi får henvendelser fra folk som sier de før var motstandere, men nå har snudd og gleder seg til banen åpner. Jeg tror også at medienes systematiske formidling av fremdriften i byggearbeidene har bidratt til den positive holdningen, sier Iversen.

Hun er nesten fristet til å sende meningsmålingen som vedlegg til søknaden om finansiering av fase 2 i Bergensprogrammet, der forlengelse av Bybanen til Lagunen inngår. Mottaker for den søknaden er samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

  • Vi er bare så vidt kommet i gang med bybaneutbyggingen. På sikt skal vi få et helhetlig nett som går til alle retninger i byen, sier Iversen.

(Artikkelen fortsetter under videovinduet)

— Debatten er over

Byrådsleder Monica Mæland (H) mener meningsmålingen avspeiler at debatten er tilbakelagt og at bybanevognene snart er på skinner.

  • Er den økende oppslutningen også dekkende for stemningen i ditt eget parti Høyre?
  • For det første er det en misforståelse at Høyre har vært negative til Bybanen. Prosjektet er blitt vedtatt med Høyre i byrådet. Den skepsisen som var i partiet, var berettiget og sunn. Det dreier seg tross alt om et prosjekt til 2,4 milliarder kroner. Prosjektet ble kvalitetssikret, og nå gleder vi oss til Bergen får et fremtidsrettet og moderne transportsystem. - Hvem skal betale?

Fremskrittspartiets gruppeleder Liv Røssland vil ikke legge for stor vekt på målingen.

  • Bildet hadde kanskje vært annerledes hvis folk var blitt spurt om det er rett at bilistene skal finansiere kollektivtransport som Bybanen gjennom bompenger.

Frp-politikeren mener det fortsatt hefter stor usikkerhet til baneprosjektet.

— Det skal for eksempel bli spennende å se hvordan ordningen med matebusser vil fungere.

  • Tror du Frp vil endre holdning til bybaneprosjekter i overskuelig fremtid?
  • Vi er ikke imot skinnegående transport i Bergen og mener det er på tide å gå i dialog med NSB som jo har presentert baneprosjekter både til Åsane og andre bydeler. Det er finansieringen som er Frps ankepunkt. Stortinget og regjeringen bør stille opp med langt større tilskudd til Bergen.

Sentrumsfolk mest positive

Bakgrunnstallene viser at de som bruker buss er langt mer positive til Bybanen enn dem som aldri tar bussen. Unge under 30 år er mest positive, mens de over 60 er mest negative. Menn og kvinner har omtrent samme holdning, og det er heller ikke store forskjeller i forhold til lønn.

Derimot finner vi en forskjell når det gjelder utdanning. Jo høyere utdanning, jo flere er positive. Ansatte i offentlig sektor er litt mer for Bybanen enn dem som jobber i privat sektor.

Også geografi teller. Innbyggere i sentrum er de desidert mest positive til Bybanen. Færrest positive finner man i Bergen Vest og Arna/Åsane, selv om det også der er stort flertall for Bybanen. Er du blitt mer positiv til Bybanen? Si din mening.