— Ved å påby at sykkelen registreres, blir sjansen for at sykkelen blir stjålet kraftig redusert, tror informasjonssjef Stein Haakonsen i Finansnæringens Hovedorganisasjon, paraplyorganisasjonen for de største forsikringsselskapene og bankene i Norge.

— Småtterier Hvert år blir det anmeldt nesten 1100 sykkeltyverier i Bergen. På landsbasis blir det årlig registrert nærmere 25.000 tyverier.

Men det er store mørketall. Ifølge Falken blir 100.000 sykler stjålet i Norge hvert år. Årlig utbetaler forsikringsselskapene mellom 60 og 70 millioner kroner i erstatning.

— Dette er bare småtterier i forsikringssammenheng. Men det er likevel viktig å forebygge slik kriminalitet, sier Haakonsen.

Finner ikke eieren Sykkelregistreringen skal dessuten gjøre det enklere å formidle tyvegodset tilbake til eieren. Hvert år blir 10.000 sykler innbrakt til hittegods, kun 2000 blir utlevert til eier.

— Ofte blir stjålne sykler solgt i en annen by. Da er et register til stor hjelp, mener Roger Finstad, ansvarlig for sykkelregisteret i Falken.

I dag er drøyt 803.000 av to millioner sykler i Norge registrert i Falkens sykkelregister. Sykkelen registreres i tre år, og det koster 119 kroner. Fra neste år blir registreringen påbudt, i hvert fall om du vil ha forsikrings-penger hvis sykkelen skulle bli stjålet. Tidligst ute er Gjensidige. De har satt frist for sine kunder til 1. juli i år.

fakta/Falken sykkelregister

  • Nasjonalt register over sykler i Norge, som skal gjør det enklere å finne frem til hvem som eier en stjålet sykkel.
  • Registrerte sykler må merkes med en oblat. Dette skal virke kriminalitetsforebyggende.
  • Registrerer du sykkelen din, får du redusert egenandelen med 1000 kroner hvis sykkelen blir stjålet.
  • I løpet av neste år vil forsikringsselskapene i Norge påby at en sykkel er registrert for at de skal utbetale erstatning hvis den blir stjålet. -