– Med dagens drivstoffutgifter har vi en beregnet ekstrautgift på 25 millioner kroner for 2008 som vi ikke har dekning for, sier fylkesordfører Torill Selsvoll Nyborg (KrF).

Dieselprisen ligger nå på rundt 14 kroner literen. Så sent som i november 2006 var prisen cirka ti kroner. En Tide-buss fortærer rundt 300 liter diesel i døgnet, og en full tank koster rundt tusen kroner mer enn for ett år siden.

Tide har kontrakt med fylkeskommunen på nesten alle bussruter i Hordaland. Selskapet må dele ekstrautgiftene til drivstoff med fylkeskommunen. Hvor stor ekstraregningen blir for Tide, har selskapet ikke ønsket å gå ut med.

Staten eller folk flest

– Vi må jo hente inn pengene på et eller annet vis, vi har ikke noen ekstra pott å ta av, sier Selsvoll Nyborg.

I realiteten betyr det to ting. Enten bidrar staten med midler, eller så økes billettprisene.

– Takstøkning er i aller høyeste grad aktuelt, bekrefter fylkesordføreren.

Tide Buss har 26–27 millioner påstigninger i løpet av året. Det er med andre ord ikke mange kronene pr. reise som skal til for å dekke inn ekstrautgiften som nå er oppstått.

– Vi har bedt samferdselsavdelingen regne ut dette for oss, sier fylkesordføreren som venter svar over helgen.

– Veldig leit

Selsvoll Nyborg anslår at en takstøkning kan dreie seg om 1–2 kroner pr. reise.

– Vi har så mange reisende at det ikke vil gi noe dramatisk utslag, mener hun.

En ting er økningen i kroner og øre, en annen ting er det politiske signalet som sendes ut i en tid da miljøspørsmålet står høyt på dagsordenen og det politiske målet om økning av antall kollektivreisende er klart uttalt.

– Det vil være veldig leit hvis vi må øke prisene, for vi har hatt takstfrys i mange år og også vedtatt det for inneværende år. Vi vil jo at folk skal reise kollektivt, sier Selsvoll Nyborg.

Men i politikkens verden er det nå en gang slik at et vedtak kun har levetid frem til neste vedtak.

– Det er slik det er, og midler til dekning av uforutsette utgifter på 25 millioner kroner kan vi ikke bare dra opp av hatten, sier Selsvoll Nyborg.

– Gniten stat

I det lengste håper fylkesordføreren på staten, men veldig optimistisk er hun ikke.

– I tidligere tider er slikt blitt kompensert fra statens side. Men de har vært veldig gnitne i samferdselsdepartementet de siste årene, så vi vet jo ikke.

I fremtiden håper Selsvoll Nyborg at oljeprisen ikke skal kunne påvirke billettprisene for kollektivreisende på samme måte.

– Vi har allerede lagt inn føringer for alternativt drivstoff i anbudsrunden som skal ut nå. Det kan jo hende at resultatet av dette blir at alternative energikilder får sin renessanse. Det er ofte slike situasjoner som tvinger oss til å tenke nytt. I det perspektivet er det da noe godt i dette, sier fylkesordføreren.