Gruppeleder i bystyret for Miljøpartiet De Grønne, Sondre Båtstrand, reagerer sterkt på de siste målingene over luftkvaliteten på Danmarks plass.

Etter å ha lyst oransje på formiddagen, viste måleren rødt i ettermiddag, som betyr at luften er svært forurenset.— Byrådet er handlingslammet. Det bør innføres en krisepris i bomringen når luften er så ille, sier Båtstrand.

Diskuterer planen

Neste uke behandles byrådets tiltaksplan for luftkvaliteten i Bergen. Her vil MDG legge frem en ekstra tiltakspakke:

— Byrådet har presentert en plan med knapt et eneste reelt tiltak. Det skal være fryktelig dårlig luft før byrådet foretar seg noe, og da er det fortsatt kun vurderinger som gjelder. Nå er luften svært helseskadelig, og byrådet gjør ingenting.

Han sier de ikke godtar at bergensere utsettes for alvorlig helsefare, uten at noe skjer. En tiltaksplan for bedre luft mener han må inneholde klare tiltak med klare føringer for når de skal iverksettes.— Målet er at luften aldri skal nå røde verdier. Det skal ikke være farlig å puste i Bergen.

Forslagene

Her er hans forslag:

  • På oransje nivå bør byrådet ordne opprettelse av midlertidige sambruksfelt og inndragning av offentlige parkeringsplasser, så vel som å be skip flytte seg fra havnen.
  • På rødt nivå skal det innføres midlertidige tidsdifferensierte bompengesatser eller datokjøring, samt midlertidige miljøfartsgrenser, mens fylkeskommunen bør sette opp gratis ekspressbusser.

Ikke godt nok

Aps Geir Steinar Dale mener kommunen burde varslet fra om dette på en mye bedre måte enn hva de har gjort i dag.

— Vi har varslingsrutiner i forbindelse med utfordringer når det gjelde vannkvalitet og det skulle derfor være fullt mulig for kommunen i tillegg til å varsle på egne nettsider, kunne varsle gjennom sms og automatisk oppringing. Det burde være en selvfølge at folk blir varslet direkte om vi har en situasjon hvor det er helsefarlig å bevege seg ute.

Han mener den høye forekomsten av svevestøv tyder på at tiltak som vasking av gatene ikke gjøres godt nok.

— Dette kunne være et strakstiltak som kommunen/fylket kunne ta initiativ til når en visste om at det var overhengende fare for den luftkvaliteten som vi ser i disse dager.

Iverksett krisetiltak

Venstres Julie Andersland bekymres over den dårlige luftutviklingen på Danmarks plass.

— Jeg trodde byrådet hadde lært av dette. Når det lyser rødt må det iverksettes krisetiltak. Det er ikke akseptabelt ikke å iverksette hastetiltak når luften er så dårlig.

Et av tiltakene de vil fremme neste uke, når handlingsplanen for bedre luftkvalitet skal behandles, er å øke bompengene på dager med dårlig luft.

— Det er et tiltak som vil være mer forutsigbart for innbyggerne enn datokjøring.

Tina Åsgård i SV er ikke overrasket over at luftkvaliteten er på rødt nivå. Hun sier de vil fremme flere ekstratiltak i bystyret neste uke. Det innebærer blant annet økte bompenger når luften er dårlig, samtidig som kapasiteten i kollektivtilbudet økes midlertid. De vil også ha inndragning av tilgjengelige parkeringsplasser i sentrum.