Norges vassdrags— og energidirektorat (NVE) ga i dag Lutelandet Energipark AS konsesjon for bygging av et vindkraftanlegg på Lutelandet i Fjaler kommune.

— Endelig har vi konsesjon. Vi har ventet i godt og vel ett år på at vedtaket skulle komme, sier Stig Svalheim, styreleder i Lutelandet Energipark.

— Vi er veldig fornøyd. Konsesjonen gir oss store spillerom. Vi har ikke rukket å finlese den enda, så det kan dukke opp oppfølgingsspørsmål. Men i hovedtrekk er vi veldig fornøyd.

Venter på kraft

Konsesjonen gjelder for et anlegg på inntil 45 MW. NVE har ikke satt eksakt antall vindturbiner, men i utgangspunktet er det snakk om 15.

- Når starter byggingen?

— Kraftlinjen mellom Ørskog–Fardal styrer alt og vi må vente på at den blir ferdig før vi kan starte opp. Slik vi forstår Statnett vil kraftlinjen være klar i 2015. Vi regner med å være i gang med anlegget vårt samme år, forteller Svalheim om anlegget som vil kunne forsyne 6000 husstander med strøm.

Men allerede neste år kan man få et inntrykk av hvordan anlegget blir. I mai fikk Lutelandet Energipark innvilget konsesjon for bygging av et testanlegg på 10 MW. Det vil være snakk om tre vindturbiner tilsammen.

— Vi håper å ha en testturbin på plass i løpet av 2012, sier Svalheim.

Store konstruksjoner

Det har tidligere vært snakk om å sette opp vindmøller på inntil 189 meter på Lutellandet, men Stig Svalheim avkrefter dette.

— Konsesjonen vi har fått tildelt tillater 3 MW for hver vindturbin. De vil ha en høyde på 80 meter og en rotor på rundt 100 meter i diameter. Det betyr at vindmøllene vil være rundt 130 meter fra bakken og opp til vingestiftene. Det ser ikke ut som om det blir aktuelt med de aller største vindmøllene som det har vært snakk om tidligere. Men alle disse vindmøllene er jo store konstruksjoner, forteller han.

— I forbindelse med testkonsesjonen kan det derimot bli aktuelt å teste ut en større vindmølle. Dette området ligger lengst vekk fra bebyggelser.

Forbereder seg på klager

Nå forbereder Lutelandet Energipark seg på at det kommer klager på konsesjonen.

— Skal vi forholde oss til hva statistikken sier, så er det all grunn for å tro at vi må gjennom det. Det er i så fall opp til Olje- og energidepartementet å vurdere klagene.

- Hva betyr konsesjonen for Lutelandet?

— Det er en stor satsing, med både vindpark, industriområde og kai. Konsesjonen kan styrke grunnlaget for ytterligere aktivitet i området og skape positive ringvirkninger. Anlegget kan sette Luteland enda mer på kartet, sier styrelederen i Lutelandet Energipark.

Lutelandet Energipark AS er eid av Vestavind Kraft og Statoil New Energy.