— Vi vil ha et hurtig svar, og håper at et første utkast til nytt pasientbrev er klar over sommeren, sier Hans Petter Aarseth, divisjonsdirektør i Sosial- og helsedirektoratet.

I det nye brevet til pasientene skal det gå tydelig frem når og hvor hun skal møte og hvilken behandling som skal utføres.

— Informasjonen sykehusene sender fra seg i dag er altfor dårlig og ikke for vanlige folk, mener Aarseth

Loven sier at pasientene skal opplyses om sine rettigheter.

— Pasientene får informasjon i form av et langt og komplisert skriv. Det kan være ganske umulig for vanlige mennesker å forstå. Brevene er ofte jusspreget, og de faktiske og viktige opplysningene drukner i juridiske spissfindigheter, sier Aarseth.

I fjor tok 1210 pasienter kontakt med NAV Fristbrudd for å få sine saker vurdert. 1000 av dem hadde gått over fristen for behandling.

— Vi har grunn til å tro at mørketallene er store, sier Aarseth.

Myndighetene har ingen statistikk over hvor mange pasienter som går over fristen de har fått for behandling.