Ny vegtrafikklov blir vedtatt i Stortinget i dag og gir politiet den lenge etterlyste lovhjemmelen for å teste bilførere som er påvirket av piller og narkotika. Et narkometer kan gi en hurtigtest av spyttprøve tatt på stedet.

— Kjøring i narko- og pillerus har økt betydelig de siste 10-20 åra, så det er på høy tid at vi nå får et klart regelverk mot dette, sier stortingsrepresentant Stine Renate Håheim fra Arbeiderpartiet.

Nytt verktøy

Hvert år blir 5000 bilførere tatt for promillekjøring her i landet. Nesten like mange blir tatt for å ha kjørt bil påvirket av andre rusmidler. Nå får politiet enda bedre verktøy i kampen mot ruspåvirkete sjåfører.

-Veldig, veldig bra! Dette er viktig for trafikksikkerheten, hvor det har vært en skjevhet. Det er bra med korresponderende grenser og straffeutmålinger for alkohol og andre stoffer. Dette vil bli ressursbesparende for hele straffesakskjeden, sier politiinspektør Roar Skjelbred Larsen, nestleder i Utrykningspolitiet.

Tegn og symptomer

Politiet har ikke hatt anledning til å fremstille bilførere for blodprøvetaking hos lege for å teste for andre rusmidler enn alkohol, uten at det foreligger konkret mistanke. Derfor forsøker politiet å tyde ulike tegn for å fakke lovbryterne og er utdannet i en metode som kalles «Tegn og symptomer». Det blir endret nå, lovendringen åpner døren for at politiet kan håndheve nulltoleranse for narkotika i trafikken.

Hver dag skjer det rundt 70.000 kjøreturer i Norge der bilføreren er påvirket av alkohol eller andre rusmidler, og bruk av rusmidler er en av de viktigste årsakene til trafikkulykker, i følge Folkehelseinstituttet.

— Trafikkulykker koster samfunnet over 20 milliarder kroner hvert år, og har tragiske konsekvenser for de som blir rammet. Endringene vi nå gjør i veitrafikkloven blir derfor et viktig tiltak for bedre trygghet og færre ulykker i trafikken, mener Håheim.

Kritisk

Men det har også være kritiske røster til bruk av narkometer. Spesialmedarbeider Inge Frydenlund har flere års erfaring fra trafikkseksjonen i Oslo politidistrikt, og jobber nå med kontrollmetoder i politiet. Han er svært kritisk i et notat sendt til Politidirektoratet og Utrykningspolitiet.

— Man står overfor anskaffelse av et produkt som kan svekke alt fra trafikksikkerheten, rettssikkerheten og ikke minst tilliten til politiet, skriver han.

— Jeg ser alle innvendingene, men dette kjenner vi til og politiets erfaring og skolering i «Tegn og symptomer» er viktig her. Man må også bruke narkometeret riktig, så det ikke gir falske resultater. Da vil det gi politiet et eksta verktøy for å avdekke sjåfører som kjører bil påvirket av andre typer rusmidler enn alkohol, sier Larsen.

Hva synes du om at politiet skal kunne narkoteste deg i trafikken?