I dag, ca klokken 10.40 legger det sittende byrådet frem sitt budsjettforslag. Vi følger fremleggelsen, og kommer med stoff om bybudsjettet utover dagen.

Etter at budsjettforslaget er lagt frem, starter bystyrets komiteer behandlingen 26. og 27. september. I månedsskiftet oktober/november blir det budsjettseminar i komiteene — der det nye byrådets fagbyråder orienterer.

Budsjettet skal etter planen sluttbehandles i bystyret 17. desember.

Les mer på kommunens nettside om hvordan du kan påvirke budsjettprosessen.

Hvilke saker bør prioriteres i budsjettet? Si din mening i kommentarfeltet under.