Nå er det ikke lenger måneder, men i høyden uker til sambruksfelt er innført på Flyplassvegen. Da kan personbiler med sjåfør og minst to passasjerer fritt benytte kollektivfeltet.

Ventet lenge

Dette er noe bedriftene på Sandsli og Kokstad har ventet lenge på. Dagens situasjon er seigtlfytende køer i venstre felt, mens høyre felt, som er forbeholdt busser og drosjer, er tomt mesteparten av tiden.

En effekt av dette er at mange forsøker Skageveien, som er smal og har mange bolighus tett inntil.


Venstre vil kjempe for å beholde enhetstaksten på bussene, skriver Harald Hove (V) i sin valgblogg. Les innlegget og si din mening! | Her er alle valgbloggerne

– Vi venter en sak fra Statens vegvesen fredag 17. august. Den behandler vi i Byrådet onsdag 23. Da skulle alt være klart fra vår side. Bergen kommune går inn for å innføre sambruksfelt på Flyplassvegen, sier byrådsleder Monica Mæland til bt.no.

Det samme sier seniorrådgiver Erling Hodneland i Statens vegvesen, Bergen distrikt.

– Vi har foreslått en prøveordning på seks måneder der personbiler med tre eller flere i bilen får benytte dagens kollektivfelt. Men Bergen må først bare ordne en formalitet, nemlig reguleringsbestemmelsen som sier at høyrefeltene på Flyplassvegen er forbeholdt kollektivtrafikken.

Høring – Så snart det er unnagjort, kontakter vi Politiet, som er skiltmyndighet, og setter opp en skiltplan for den nye ordningen, sier Hodneland.

For ordens skyld skal det også gjennomføres en høring. Tide Buss og drosjenæringen må få uttale seg. Monica Mæland mener en slik høring kan gjennomføres samtidig som ordningen med sambruksfeltet settes i verk, og det er Erling Hodneland enig i.

Hvorfor ikke 2? Administrerende direktør Helge Dyrnes i Bergen Næringsråd er glad for at det nå går mot det han tror er en lettere trafikkavvikling på Flyplassvegen. Men han skjønner ikke hvorfor det er nødvendig å sette grensen på tre personer i bilen for å benytte kollektivfeltet.

– I Trondheim praktiserer de sambruksfelt med to personer i bilen. Undersøkelser som er gjort viser at nytten av sambruksfeltet synker sterkt dersom grensen settes på minst 3 personer, sier Helge Dyrnes.

Er kompisfelt veien å gå? Diskuter i kommentarfeltet under!

Arne Nilsen