— På denne tiden av året er det vanlig at vi får telefon fra folk som lurer på om det er hoggormår, sier førsteamanuensis Ingvar Byrkjedal ved Zoologisk institutt ved Universitetet i Bergen.

Byrkjedal forteller at hann-hoggormene er de første som blir lokket av de første solvarme dagene og kryper opp av bolene der de har ligget i store kolonier hele vinteren.

— På denne tiden sprer hoggormene seg lite i terrenget og holder seg i nærheten av bolene. Fordi det er kaldt om natten, kryper de tilbake til bolene ut på kvelden. Dette gjør at det kan være mange hoggormer samlet på et lite område. Nå er det lite vegetasjon som skjuler hoggormene. Dermed vil de være lettere å få øye på om våren enn senere på året når gress og kratt skjuler dem, sier Byrkjedal.

Ikke hoggormår

BT har fått henvendelser med påstand om at det er svært mye hoggorm i bergensområdet i år. Det er ikke Byrkjedal ubetinget enig i.

— Av grunner som jeg her har nevnt, kan det fortone seg som om det er uvanlig mye hoggorm i år. Men det er ville være svært vanskelig og arbeidskrevende å skaffe seg helt sikre opplysninger om hoggormbestanden. Personlig tror jeg ikke det er en større bestand i år enn tidligere. I det fine været er mange folk ute i terrenget, og hoggormene er mer samlet og er lettere å se nå enn senere i sesongen, sier han.

Tid for paring

— Et annet moment som gjør at det er vanlig at mange hoggormer er samlet på et begrenset området om våren, er at paringssesongen starter på denne tiden. Mange hanner konkurrerer om hunnormenes gunst. Når paringssesongen er over, sprer både hunner og hanner seg mer utover i terrenget. Da er sjansen for å møte dem mindre, sier han.

— Hoggormen er fredet. Betyr det at den er en truet art?

— Nei, den er ikke truet. Alle ikke-jaktbare dyr - som hoggorm - er fredet.

Ikke bli hysterisk

— Har den milde vinteren ført til at flere hoggorm enn normalt har overlevd?

— Det er sannelig ikke godt å si. De store nedbørsmengdene denne vinteren kan ha ført til at bolene er oversvømmet av regnvann. Da kan mange individer ha fått problemer med nedkjøling og eventuelt død. Men dette blir bare gjetting, sier Byrkjedal.

— Folk skal ha respekt for hoggormen, men det er ingen grunn til å bli hysterisk om man møter dem. Hvis man provoserer dem, vil de bite. Men ellers vil de helst unngå å angripe mennesker eller dyr. Når de hogger, mister de så å si ammunisjonen de skal bruke til å jakte.

Byrkjedal sier det tar hoggormene et par uker på å produsere ny gift til å avlive byttedyr.

— En voksen hoggorm trenger å felle 10 mus i løpet av en sesong. På spiseseddelen står også egg og fugleunger fra reir på bakken, forteller Byrkjedal.