Fra sent søndag blir det kaldt, vindstille og klarvær i Bergen. Det betyr gode forhold for at giftlokket atter en gang kan legge seg over byen.

— Det blir kjølig, slik at folk vil fyre. Samtidig ser det ut til at vi får inversjon, altså lavere temperaturer ved bakken enn høyere oppe i luften. Da kan vi få et lokk, sier vakthavende meteorolog Gunnar Livik hos Vervarslinga på Vestlandet.

Han tror ikke det blir av aller verste slag, men sier Bergen kommune er varslet om at det trolig vil bli dårlig byluft.

— Vinden har også mye å si. Det ser ikke ut til at det vil bli noe særlig vind i Bergen sentrum disse dagene, og det kan gi lokalt dårlig luft når det er mye rushtrafikk og fyring, sier Livik.

- Alvorlig sak

Byråd for byutvikling, klima og miljø, Filip Rygg (KrF), har lite medisin mot luftforurensingen.

— Det er alltid begrenset hva vi kan få til kort sikt. Det er et kjedelig svar, midt i situasjonen, men det er de langsiktige grepene som bygging av Bybane, endring av bomring og å få trafikken ut av sentrum som gir stor effekt, sier han.

— Byluften er en veldig alvorlig sak, og det er all mulig grunn til å gjøre alt vi kan. Men vi kan ikke gjøre ting som ikke funker, bare for å gjøre noe, sier Rygg, og peker blant annet på at det å sette inn flere busser har vist seg å kunne øke forurensingen.

Skal feie mer

Byråden vil likevel gjøre noe. Han sier at så snart det blir dårlig luft, vil han samle Statens vegvesen, fylkeskommunen og annen ulik ekspertise for å vurdere å sette iverk tiltak.

— Vi har for eksempel sett at vi kan lage midlertidige sambruksfelt og endre kryss. For eksempel kan vi begrense muligheten for å svinge på Danmarks plass, sier Rygg.

I tillegg vil kommunen øke feiingen av veibanen, for å samle opp mest mulig støv.

Rygg understreker likevel at det er den jevne bergenser som kan bidra mest.

— Vi vil gå ut med massiv info, slik at flest mulig kan velge miljøvennlig de dagene det er ille. Vi må alle være med på dugnaden for å sikre best mulig luft, sier Rygg.