Bergen kommune har fått tillatelse til å gi bøter for brudd på politivedtektenes paragrafer om sikring av ferdsel, renhold på offentlig sted og tilgrising av offentlig sted.

Det skriver kommune i en pressemelding.

— Vi er glade for at vi nå kan ta i bruk bøtelegging som virkemiddel for å hindre forsøpling, på lik linje med Oslo. Bøtelegging er ett av flere tiltak som kan bidra til å gjøre Bergen til en renere og triveligere by, sier politisk rådgiver Filip Rygg.

Forsøket gir kommunen et samlet ansvar for å følge opp forsøpling av offentlige uterom etter forurensningsloven og politivedtektene.

Byvektere kan ilegge bøter på 500 kroner og gjennomføre pålegg på overtrederens regning.

Ifølge Bergen kommune vil arbeidet med å gjennomføre ordningen starte umiddelbart. Gjennomgang av rutiner og opptrykking av bøteleggingsblanketter gjør at det vil gå noen uker før ordningen kan praktiseres fullt ut.

Dette er ei forsøksordning som vil vare ut 2008. Deretter skal Kommunal- og regionaldepartementet vurdere evalueringene av dette og ilsvarende forsøk i Oslo og Trondheim.

KNUT STRAND