I løpet av den siste uken har vandaler ødelagt returpunktet ved fabrikken i Alvøen. BIR er i ferd med å rette skaden, og beboerne i området kan glede seg over at de får ny container torsdag. Samtidig opplyser selskapet at bossmengden fortsatte å gå ned i fjor.

— I BIR ble det i 2010 hentet inn 55.546,6 tonn fra bosspannene mot 57.071,08 tonn på de samme rutene i 2009. Det er en nedgang på 1524,47 tonn, sier Tina Skudal, informasjonskonsulent i BIR.

Hun opplyser at det også på gjenvinningsstasjonen ble levert mindre restavfall. Her sank det fra 17.433,87 tonn i 2009 til 15.964,47 tonn i 2010. Det er en reduksjon på 1500 tonn ned.

Tommere i bossdunkene våre Mer glass og plast Skurdal forteller at mengden kildesortert avfall øker. I 2009 ble det levert 3063,98 tonn glass og metall i 2009. I 2010 gikk levert mengde glass og metall opp til 3312,65 tonn.

— Det er en fin økning. Også plastmengden fra husholdningene økte i løpet av fjoråret, noe som er bra med tanke på resirkulering. Det er viktig at plastemballasjen som leveres ikke inneholder rester av ulike slag, men er rengjort. Inneholder den rester eller om plasten er tilgriset kan den kastes som restavfall, sier Skudal.

Mindre papp og papir Samtidig forsterkes tendensen med mindre papir og papp.

— Vi har de siste årene sett at mengden papir og papp er synkende. Finanskrisen har nok spilt en rolle her. Den førte blant annet til nedgang i reklamen som distribueres til husholdningene, sier Skudal.

— Men også andre forhold, som at mange ikke bruker telefonkataloger lenger, mange mottar ikke like mange regninger eller brev fra banker og venner. Nå kommuniserer vi mer og mer via e-post og på nettet. Det er mindre papir i omløp. Det gir utslag på mengden med returpapir. Men om det vi nå ser markerer en overgang til et mer papirløst samfunn, blir foreløpig bare spekulasjoner, og det blir spennende å følge utviklingen fremover, legger hun til.