Alle pasienter som blir innlagt ved Haukeland Universitetssykehus har nå fri adgang til å finne ut hvem som urettmessig har skaffet seg adgang til deres pasientopplysninger.

Utidig snoking

Dette er gjort for å få slutt på den utidige snokingen som har vært et problem ved sykehuset siden innføringen av elektroniske journalsystemer.

— Retten til å se loggen for egen journal er tuftet i pasientrettighetsloven. Det er likt for alle sykehus, sier informasjonsdirektør Mona Høgli ved Haukeland Universitetssykehus.

Hun forteller at Haukeland begynte å være aktive på å ta ut logger for drøyt et år siden.

— Vi har også «markedsført» ordningen på våre nettsider, slik at våre pasienter skal være oppmerksom på at muligheten finnes, sier hun.

Åtte-ti henvendelser

Men pasientene har så langt ikke tatt ordningen mye i bruk. Det har vært åtte-ti henvendelser fra pasienter om å få se loggen til sin egen journal. I ett av disse tilfellene ble det funnet at noen hadde vært inne i journalen uten at det var knyttet til behandlingen.

Mona Høgli understreker at sykehusledelsen aktivt har informert om forbudet mot å gå inn og lese i journaler for ansatte som ikke har noen behandlingsmessig tilknytning til pasienten.

Ulovlig

Tilsyn som Helsetilsynet i samarbeid med Datatilsynet har gjennomført ved Haukeland sykehus viser at taushetsbelagt informasjon er åpent tilgjengelig for store grupper helsepersonell, uavhengig av om de er involvert i pasientbehandlingen eller ikke.

Dette er ulovlig behandling av taushetsbelagt informasjon, og et brudd på tillitsforholdet mellom pasient og lege, slår Helsetilsynet fast.

Krever skarpere lut

I et brev til Helse- og omsorgsdepartementet ber Helsetilsynet om at det blir iverksatt hardere tiltak for å få bukt med journalsnokerne. Strammere kontroll med datasystemene er hovedløsningen, mener Helsetilsynet.

Med flere millioner oppslag i pasientjournalene hvert år er oppgaven med å avdekke snoking fra helseforetakenes side nærmest umulig med de hjelpemidlene de har i dag. Erfaringene fra tilsynene som er foretatt avdekker også at leverandørene av datasystemene for elektronisk journalføring ser ut til å ha vært lite flinke til å utvikle systemer i henhold til krav som gjelder for behandling av konfidensielle pasientopplysninger.

Ansatte som blir tatt i ulovlig snoking kan i dag straffes med advarsel. Dette er et sterkt virkemiddel i forhold til helsepersonell.

Hva synes du? Diskutér saken her.

TOR HØVIK