Kemneren sender nå ut brev til alle som skal betale eiendomsskatt med informasjon om hvor skatten blir.

Skattelisten er også lagt ut til offentlig ettersyn.

Tilgjengelig for alle

Listen for utskrevet eiendomsskatt for 2015 vil være tilgjengelig i drøyt tre uker.

Sjekk eiendomsskatten her.

I forbindelse med budsjettet for 2015 har Bystyret vedtatt at alle faste eiendommer i kommunen skal betale eiendomsskatt. Det har ikke vært eiendomsskatt på boliger i Bergen kommune siden 2011.

For boliger og fritidseiendommer er skattesatsen 2,6 promille. For andre eiendommer fem promille. Det gjelder et bunnfradrag på boligdelen av eiendommer på 750.000 kroner av takstverdien.

Betales i tre terminer

Bystyret har vedtatt at eiendomsskatten for 2015 skal betaler i tre terminer. Første termin har forfall 20. mai, de neste 20. august og 20. november.

Eiendomsskatten blir beregnet ut fra Skatteetatens boligverdi. Boligverdien er basert på ligningsverdien av boligene, slik den er fastsatt i ligningen for 2013.

I de tilfeller kommunen ikke har mottatt boligverdi på enkelteiendommer, vil grunnlaget som skatten beregnes av være fastsatt av kommunen i medhold av eiendomsskatteloven.

Les mer om eiendomsskatt på Bergen kommunes nettsider.