En helt ny metode, publisert i det kjente tidsskriftet Nature for et par dager siden, er bruk av koffein i forskjellige konsen-trasjoner. Koffein — som finnes i både kaffe, te og Coca-Cola - er et miljøvennlig og biologisk produkt med et stort poten-sial ved bekjempelse av skadedyr. Generelt bør man ha godt renhold i hagen. Rydd unna alt som gir sneglene fuktige gjemmesteder.

Råtnende og dødt plantemateriale bør fjernes snarest fra bed. Unngå store blader som legger seg ned til jorda. Godt ugrasrenhold, kortklipt plen rundt grønnsakshagen og bed minsker snegleskader. Rydd unna planker og bretter som ligger inntil husvegger. Legg komposthaugen så langt unna og isolert fra bed og grønnsakshagen som mulig.

Barrierer som hindrer snegler i å krype over, kan være lesket kalk eller kjemisk plantevernmiddel eller vanlig aske. Aske kan også hindre spredning av snegler, men må spres ut flere ganger.

Snegl kan fjernes effektivt ved å plukke dem bort for hånd. De fleste sneglene er aktive om natten.

Gå derfor ut i skumringen og fjern alle de større sneglene man ser.

Innsamlete snegler drepes ved å legge dem i en plastpose i fryseren i et døgn, eller ved å helle kokende vann over dem, eller ved å strø salt på dem. De døde sneglene må graves ned.

Øl virker tiltrekkende på snegler. Et par timer i øl er dødelig for dem. Ølet legges i små plastbeholdere med rette sider. Ølet må skiftes ut med to døgns mellomrom.

Som et alternativt middel kan man bruke leske kalk. Behandlingen foretas to ganger med en halvtimes mellom. Denne metoden er mest effektiv på bar jord, der sneglene ikke kan redde seg opp på planter og vegetasjonsrester.