• Er du fornøyd Halås? Ser det greit ut? - Ja, det ser veldig greit ut. Dere har gjort alt vi forlangte. Nå kan arbeidet på taket fortsette.

Ute på et stillas 15 — 20 meter over fortauet i Harald Hårfagresgate står inspektør Kurt Halås fra Arbeidstilsynet og anleggsleder Terje Nøttveit i byggefirmaet Strand A/S. I flere dager har Arbeidstilsynet stengt arbeidet på taket på grunn av manglende sikringstiltak. Nå gir Halås klarsignal for at arbeidet kan gjenopptas.

Onsdag i forrige uke var Halås og andre fra Arbeidstilsynet på inspeksjon på denne byggeplassen. Halås fant da at det ble jobbet på taket uten godkjent sikring i form av stillas. Arbeidet på taket ble dermed stanset på grunn av fare for arbeidernes liv og helse. Firmaet fikk pålegg om å få på plass godkjent sikring med stillas på taket.

I tillegg påviste Arbeidstilsynet dårlig sikring av en heissjakt og en trapp. Videre ble firmaet pålagt å holde møte med alle entreprenørene og arbeiderne for å utarbeide en såkalt «sikker jobbanalyse».

- Glipp i rutinene

Bergens Tidende var med da Halås i går ettermiddag kom for å inspisere at påleggene var utført. Han presiserte at dette ikke er av de verste eksemplene han har sett av manglende sikringstiltak på en byggeplass. Halås fant alt i sin skjønneste orden. Med god samvittighet åpnet han adgang til at å fortsette arbeidet.

— Hvorfor ble ikke sikringstiltakene gjort før arbeidet ble satt i gang?

— Vi har leid inn et stillasfirma som skulle sette opp et stillas etter gjeldende forskrifter. Det har de ikke klart. At vi startet arbeidet før stillaset var forskriftsmessig satt opp, er mitt ansvar. Jeg må innrømme at dette er en glipp i rutinene våre, sier anleggsleder Terje Nøttveit han.

- Nyttig lærepenge

— Når sant skal sies, var vi usikre på om stillaset oppfylte lovens krav. Vi kontaktet derfor Kurt Halås for å få klarhet i det. Da kom han og flere andre på inspeksjon og stengte arbeidet på taket, sier han.

— Når det skjer slike glipp i rutinene, er det en konsekvens av tidspresset alle i bransjen har på seg. Men det skulle selvsagt ikke ha skjedd, sier Nøttveit.

— Hva kan gjøres for å lette på tidspresset i byggebransjen?

— Ideelt sett burde vi som jobber på byggeplassene sette foten ned og forlange sikringstiltakene gjennomført, selv om det går ut over fremdriften. Men vi blir dradd med på karusellen fordi konkurransen er så hard.

— Nå blir det vel lenge til dere blir nødt til å stoppe arbeidet på grunn av pålegg fra Arbeidstilsynet?

— I fremtiden kommer vi til å ta kontakt med Arbeidstilsynet før byggestart. Det har vi lært av denne saken. Dette har vært en nyttig lærepenge, sier Nøttveit.