Før ble brunsnegler sett på som et hageproblem. Nå begynner den å bli et problem for kommersiell hagedyrking, skriver Universitet i Bergens nettavis, På Høyden.

— En jordbærdyrker fra Møre og en kålprodusent på Jæren har fått nokså betydelige skader. Det er ting som tyder på at brunsneglen kan bli et større problem for yrkesdyrkere, særlig de som driver økologisk, sier forsker John Skartveit ved Universitetet i Bergen.

Kvalitetsbevisste snegler

Økologiske bønder kan ikke benytte sprøytemidler som brukes for å bekjempe skadedyret. Dermed kan den ellers så glupske sneglen bli mer kvalitetsbevisst i jordbær- og kålåkeren.

Så langt har ikke brunsneglforskeren ved UiB hørt om flere tilfeller, men han synes likevel brunsneglens appetitt for jordbær og kål er illevarslende.

— Kan årets jordbærsesong stå i fare?

— Det er ikke noe som tyder på at det er så galt. I alle fall ikke ennå.

En ting er klart. Det haster med å få mer kunnskap om brunsneglens favorittmeny, geografiske spredning og genetiske avstamning. Nylig bevilget Norges forskningsråd seks millioner kroner over fire år til et prosjekt som skal finne ut av nettopp dette, skriver nettavisen På Høyden.

Forskerteam ved UiB og Planteforsk ved Universitetet for miljø- og biovitenskap skal samle informasjon om utbredelse og metoder for å bli kvitt inntrengeren fra Spania og Portugal.

Gode råd kan ikke gjentas for ofte

— Vi skal kartlegge bestander og tetthet samt undersøke sneglene genetisk. Vi ønsker å finne ut om de stammer fra en eller flere innføringer og om de krysser seg med den lokale svartsneglen, sier Skartveit. Han skal sammen med flere forskere delta i feltarbeid i hager og landbruksområder i Åsane, på Stord, Finnøy i Rogaland og Bogtvedtøy i Møre og Romsdal.

Mens vi venter på mer presis kunnskap om hvordan ta knekken på beistene, får vi følge Skartveits råd:

  • Hold hagen fri for plasser sneglen kan gjemme seg om dagen og i tørkeperioder.
  • Unngå åpne komposter.
  • Det virker å plukke dem systematisk i større områder. Det nytter ikke å plukke hvis ikke naboene gjør det samme.
  • Ikke flytt planter uten å skylle røttene for jord og eventuelle snegleegg.
<b><SLEIPING:</b> Brunsneglen har fått smaken på jordbær - helst økologiske. FOTO: KNUT STRAND