Kursbevis og identitetspapirer må være med i bilen under øvelseskjøringen, opplyser Statens vegvesen.

De nye reglene, som trådte i kraft 1. januar, vil føre til økt trafikksikkerhet både for eleven og veilederen samt andre trafikanter, mener veivesenet.

– Etter å ha tatt trafikalt grunnkurs (TGK) vil elevene få mer ut av øvelseskjøringen. De er i stand til å tolke inntrykkene på veien, og de forstår hvilke konsekvenser en feilhandling i trafikken kan føre til, sier seksjonssjef for veg— og trafikkavdelingen, Siv Kilskar, i Statens vegvesen, Region øst.

Kurset er felles for alle lette klasser. Det betyr at de som gjennomførte TGK for å få førerkort for moped eller lett motorsykkel, ikke trenger å ta kurset på nytt for å kjøre bil.

TGK, som ble innført 1. juli 2003, består av 17 timer opplæring, deriblant tre timers mørkekjøring. Elevene får også fire timers undervisning i førstehjelp.

De siste månedene i 2005 var det stor pågang for å få tatt førerprøven før de nye reglene ble innført, ikke minst fordi det nye, obligatoriske kurset koster flere tusen kroner.

TOR HØVIK