I forrige uke fikk slagenheten på Nevrologisk avdeling syv nye senger. Dermed kan alle pasienter som blir innlagt på sykehuset med hjerneslag eller mistanke om hjerneslag, behandles på spesialavdeling.

Tidligere hadde sykehuset bare plass til pasienter under 60 år på slagenheten. Eldre pasienter med slagdiagnose ble innlagt på Medisinsk avdeling.

— Utvidelsen er meget gledelig både for pasienter og for oss ansatte, sier seksjonsoverlege Lars Thomassen.

Fornøyd pasient

Fornøyd er også 93 år gamle Arnfinn Aase fra Os. Han ble innlagt på slagenheten etter en besvimelse tidligere denne uken. Hadde han blitt syk noen uker tidligere, ville han trolig vært for gammel til å bli innlagt på slagenheten.

BT kommer på besøk mens han venter på å bli utskrevet.

Aase har bare lovord å si om sykehusoppholdet.

— Det var en god opplevelse, sier han.

Thomassen og de andre slagspesialistene ved avdelingen har stått på i mer enn 15 år for å få utvidet slagenheten på Haukeland.

En rekke norske og utenlandske studier dokumenterer at det kan være livsviktig for pasientene å bli behandlet ved en slagenhet. Slageksperter mener at antallet slagpasienter som dør, eller blir alvorlig funksjonshemmet, kan reduseres med 1000 tilfeller årlig om alle pasienter blir behandlet ved en slik spesialenhet.

18 sengeplasser

— På Haukeland har vi inntil nå ikke hatt kapasitet til å gi alle våre slagpasienter denne spesialbehandlingen Det har vært pinlig. Desto gledeligere er det at vi har klart å få dette til i en periode hvor sykehuset har måttet tåle store økonomiske innstramminger, sier Thomassen.

16-17 nye sykepleierstillinger, to nye overlegestillinger og en assistentlegestilling har Nevrologisk avdeling fått tilført for å gjennomføre utvidelsen. Sengekapasiteten er også økt med syv slik at den nye slagenheten får til sammen 18 sengeplasser.

En milepæl

— En milepæl er nådd for slagbehandlingen på Haukeland, sier en annen forkjemper for slagenheten, Inger Johanne Knudsen. Som leder i eldrerådet i Bergen kommune har hun en rekke ganger påpekt at Haukeland har drevet aldersdiskriminering av eldre pasienter. Knudsen vil fremdeles følge nøye med:

— Pasientene som har Haraldsplass diakonale sykehus som lokalsykehus kan fremdeles ikke regne med å få plass på Haukeland. Vi jobber på sikt for at alle slagpasienter automatisk skal bli innlagt der, sier hun.

eirik brekke