JOHN LINDEBOTTEN

Det er Odd Holten, Kristelig Folkepartis talsmann i samferdselssaker, som sier dette til Bergens Tidende.

Bybanen ligger nå i Samferdselsdepartementet. Alt er klappet og klart for oversendelse til Stortinget, som skal bevilge de første millionene til bygging. Men før det kan skje, må Bergen kommune avgi en uforbeholden erklæring om at ansvaret for driften av bybanen og resten av kollektivtrafikken i Bergen hviler på Bergen kommune, og ingen andre.

Dette er et problem for Bergen kommune, og særlig for Høyre, som ikke vil forplikte seg til bruke kommunale midler til å dekke et eventuelt underskudd i kollektivtrafikken.

Eieransvar betyr risiko

— Vi har fulgt med i det som foregår nå mellom Samferdselsdepartementet og Bergen kommune omkring driftsansvaret. Vi har forstått at statsråden ønsker en klarere formulering fra Bergen kommune når det gjelder driftsansvaret for bybanen. Det er vanskelig for oss å gripe konkret inn i dette, men vi som er fra regjeringspartiene har drøftet saken, sier Holten.

Venstres leder Lars Sponheim, som er partikollega med samferdselsminister Torild Skogsholm, har også fulgt oppmerksomt med i debatten som går om driftsansvaret når bybanen blir en del av kollektivtrafikken i Bergen.

— Staten eier ikke lokaltrafikk. Bergen eier bybanen. Det har aldri vært noe diskusjonstema. Og eieransvar innebærer alltid en risiko. Jeg har forståelse for byrådsleder Monica Mælands frykt når det gjelder risiko for underskudd. Men jeg mener at Bergen kommune må legge til grunn at bybanen kan drives innenfor rammene av de overføringene som staten gir til kollektivtrafikken. Nå når forsøksordningen med kollektivansvar til Bergen gjøres permanent, elimineres samtidig en del av den usikkerheten som har knyttet seg til dette, sier Lars Sponheim.

— Men bybanen kan jo også organiseres som et kommunalt aksjeselskap. Da reduseres kommunens risiko betydelig, legger Sponheim til.

Venter på brev

Byrådsleder Monica Mæland står fortsatt på at Bergen kommune tar ansvar for bybanen og resten av kollektivtrafikken innenfor rammen av de statlige overføringene, som i 2005 vil være ca. 90 millioner kroner. Mælands standpunkt er i tråd med bystyrets vedtak og formulering fra 7. februar. Samferdselsminister Torild Skogsholm mener at dette ikke er godt nok.

— Men vi har ikke mottatt noe brev fra samferdselsministeren hvor hun presiserer hva hun krever av oss. Så lenge vi ikke har fått noe slikt, så gjør vi ikke noe som helst med denne saken, sier Monica Mæland. Hun vil likevel kalle sammen partiene bak Bergensprogrammet, H, KrF og Ap, til et møte om saken like over påske.