Innbyggerne som bruker den smale Bruvikveien på Osterøy i Nordhordland frykter det verste etter tre ras på et drøyt halvår:

  • 10. mai i fjor raste en svær stein ut, og ble stående på høykant i veikanten (se bildet over)
  • 17. januar gikk det et ras som stengte veien i seks timer.
  • Sent torsdag kveld skjedde det igjen:

— Klokken 23.15 torsdag kom jeg kjørende med min svoger fra Bruvik mot Osterøybroen og møtte to biler i motsatt retning. Rett etterpå kom vi rundt en sving der lå en stor stein og sperret veien, sier Atle Vedaa Toskedal til bt.no.

— Steinen må ha kommet ned rett etter de to møtende bilene hadde passert, og før vi kom gjennom svingen. Den var blitt knust i flere biter, sier Vedaa Toskedal.

Han forteller at folk er bekymret.

— På to måneder har jeg vært mindre enn fem minutter fra å bli tatt av ras. Veien er smal og dårlig, og bussene nektet å kjøre der på dårlig vedlikehold. Det finnes en skogvei her som tidvis er bedre, sier han.

Det finnes en skogvei her som tidvis er bedre

Atle Vedaa Toskedal

«Ikke glemt»

I fjor høst glemte Statens vegvesen rett og slett glemte å rapportere løse steiner og ras på Osterøy.

Dermed falt veiene i øykommunen ut kampen om ekstramidler til rassikring, men kommunen tok opp saken og sikret seg ekstrabevilgning.

— Det likte vi ikke. Det havnet i feil skuff, men det var et slag under beltestedet at vi ble glemt, sier ordfører Kari Foseid Aakre (Ap) til bt.no.

Avdelingsdirektør Olav Finne i Statens vegvesen Hordaland avviser at Bruvikveien er glemt.

— Den feilen er rettet opp. Men det er veldig mange rasutsatte veier i Hordaland, og vi må prioritere de aller mest utsatte, sier Finne.

Bruvikveien står ikke på topplisten i rassikringsplanen. De som er prioritert det nærmeste året, er strekningen Ulvik og Bruarvik, og Haukenesberget og Lussandberget i Granvik kommune.

Men Finne kjenner godt til Bruvikveien.

— Det er en gammel fylkesvei med lav standard og det er veldig smalt. Men det er ikke sikkert at den er veldig mye utsatt enn andre veier.

- To steinras på 14 dager høres mye ut?

— De rasene og steinnedfallene som går på Bruvikveien nå, blir registrert. Hvis folk melder fra om steinnedfall, er vi bare glad for det.

Vil ha ny vei

Ordfører Kari Foseid Aakre er enig i at veien er for dårlig. Den burde vært skiftet ut for lenge siden, sier hun.

Kommunen ønsker å bygge en ny vei som vil koste opptil 400 millioner kroner.

— Vi har lagt ut mye penger på nytt boligfelt. Vi har også et prosjekt med en ny vei inn til Bruvik, som vil koste 300-400 millioner. Vi har presset så mye som mulig, men veien har ikke vært prioritert, sier ordfører Foseid Aakre.

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for veien.

- Men hva med rassikring i mellomtiden?

— Fylkeskommunen og Statens vegvesen jobber fortløpende med dette, med å lage støpekanter og å asfaltere blant annet. Men rassikring koster veldig mye penger, sier ordføreren.

PS! Også for tre uker siden skrev bt.no om Bruvikveien. Da var speilblankt på fylkesveien. - Jeg holdt en fart på 20-30 km/t innover. Det er risikosport å kjøre her, sa Remi Bøe Presttun.