GUNNAR WIEDERSTRØM

— Det er atskillig vanskeligere å lede et bystyremøte. I dag kan jeg jo sitte i styret og høre på alle argumentene og så kan jeg avslutte med å si at «nå gjør vi det slik».

Og så la han til: - Det går ikke i bystyret.

I fjor fikk byrådspartiene kjeft for å ha ansatt to ekstra politiske rådgivere, mens bemanningen på alle andre kontorer i kommunen strupes. Det var ikke spesielt musikalsk.

I desember 2001 stoppet opposisjon med Høyre i spissen forslaget om å gi ordføreren er politisk rådgiver. Kristian Helland måtte pent klare seg med den hjelpen bystyresekretariatet kunne gi ham.

Nå har Herman Friele oppdaget at ordførerjobben er så krevende at skal han kunne gjøre den skikkelig, så må han ha en egen rådgiver. Og når bystyret sier nei, sier Friele: «Nå gjør vi det slik.» Til forskjell fra nesten hvilken som helst annen tenkelig ordfører i Bergen, kunne Friele gjøre dette uten å bekymre seg over økonomien. Han ba Kaffehuset Friele betale. Det var antakelig ikke så vanskelig å overtale selskapet.

La oss ta Friele på hans ord. Ordførervervet er så krevende at man bare har mulighet for å gjøre en god jobb dersom man har en politisk rådgiver. Da må ordføreren i overskuelig fremtid være så rik at han eller hun selv har råd til å betale en rådgiver, dersom et godt politiske ettermæle skal sikres. Kommunen har nemlig ikke penger.

Friele selv ser overhodet ingen prinsipielle betenkeligheter med dette. Det gjør heller ikke Høyre. RVs Torstein Dahle trekker sammenlikningen med om Rimi-Hagen skulle sponset statsministeren med en politisk rådgiver. Man kjøper seg ikke til denne typen politisk innflytelse i Norge.

Nå kan det mot denne parallellen innvendes at Kaffehuset Frieles mulige innflytelse over bergenspolitikken allerede synes godt ivaretatt gjennom ordføreren. Den blir ikke nødvendigvis større av at Kaffehuset betaler lønnen til ordførerens rådgiver. Men dette bidraget til ordførerens politiske oppdragelse visker vekk det skillet det formelt og reelt sett har vært mellom Kaffehuset og ordføreren.

Nå åpner forretningsutvalget for en ny gjennomgang av ordførerens sekretærbehov. Den kan ende med at bykassen likevel betaler. Vi formoder Høyre i tilfelle stemmer for, og da ut fra en prinsipiell betraktning om at dette tross alt er det rette og ikke fordi ordføreren heter Herman Friele og kommer fra Høyre.