50.000 av Norges studenter vil de neste månedene bli undersøkt, i det som er Lånekassens største kontroll noensinne.

Det er studenter som i fjor oppga at de var borteboere, men som studerte så nær foreldrene at de kunne bodd hjemme, som nå blir kontrollert.

— Stikkprøvekontroller har vist at enkelte oppgir feil opplysninger om sin bostatus til oss, og med det får stipend de ikke har rett på, sier fagdirektør i Lånekassen, Liv Simonsen.

Svindler for 70 millioner i året

Stikkprøvene som tidligere har blitt gjennomført av Lånekassen, anslår at norske studenter svindler til seg utdanningsstipend for 70 millioner i året.

De tidligere undersøkelsene blir likevel små sammenlignet med den som nå gjennomføres.

— Dette er første gangen vi gjør en kontroll av alle studenter som har oppgitt at de var borteboere, men som studerte så nær foreldrene at de kunne bodd hjemme, sier Simonsen, og legger til at 50.000 studenter vi motta kontrollbrev i posten de kommende dagene.

Forventer å avsløre flere tusen

Kontrollene som tidligere har vært gjennomført, har vist at omkring 4,5 prosent av de undersøkte ikke har greid å dokumentere at de bor borte fra foreldrene. Og Simonsen forventer at man vil se den samme trenden når storkontrollen nå skal gjennomføres.

— Vi forventer at andelen vil være på samme nivå, og at et sted mellom 2500 og 3000 ikke vil kunne dokumentere borteboerstatus, sier fagdirektøren.

Hun forteller at opplysninger om bosted er den store utfordringen for Lånekassen, fordi det er studenten selv som oppgir opplysningene. Ordningen er dermed basert på tillit.

— Men de opplysningene som kommer inn fra kunden på søknadstidspunktet kan endres i løpet av året. Dette ser vi at vi ikke alltid får beskjed om, eller at det er gitt feil opplysninger fra starten av, forklarer Simonsen.

Mister stipend og anmeldes

For de som nå blir tatt i kontrollen, venter flere mulige følger. I første omgang vil man miste retten til å få gjort om lån til stipend for 2014. Man kan også miste retten til støtte for neste undervisningsår (2015–2016).

— Skulle de også ha behov for betalingslettelser, så vil de ikke få det. Og oppdager vi dokumentforfalskning eller forsøk på det, går vi rett til politianmeldelse, sier fagdirektøren.

Hun vil ikke gå i detaljer rundt hvordan Lånekassen velger ut de som nå blir kontrollert, men avslører at det er et utvalg av studenter som bor i en viss avstand mellom foreldres og lærestedets adresse.

— Alle som studerer så nær foreldrene sine at de kunne bodd hjemme, blir kontrollert, slår Simonsen fast, og ber studenter som mottar brevet og er usikre på hvorfor, om å ta kontakt.

MØRKETALL: Fagdirektør i Lånekassen, Liv Simonsen, sier det anslås at norske studenter svindler til seg utdanningsstipend for 70 millioner i året.
LÅNEKASSEN