Under bakken kommer nemlig 193 parkeringsplasser for beboerne i området.

Reddet fisk

Først i mai 2015 kommer vannet tilbake, men da uten fisk eller planteliv. Skansedammen blir nemlig et 20 cm vannspeil, som vil ligge på toppen av betong.

Bergen kommune opplyser imidlertid at fisken som bor i vannet i dag, nå har fått nye hjem.

Byggearbeidene i og rundt Skansedammen vil pågå mellom klokken 07.00 og 17.00 på hverdager.

Parken stengt

Parken rundt Skansedammen vil være avstengt under arbeidene, fordi hele parken vil være en del av byggeplassen.

Prislappen for hele anlegget er beregnet til 68 millioner kroner eksklusiv moms.