Mandag vedtar byrådet å inndra 525 parkeringsplasser i bergensgatene. Plassene skulle egentlig vært fjernet samtidig med åpning av Klostergarasjen, men først nå, 15 måneder etter at bystyret godkjente inndragingsplanen, blir det gjennomført.

I mellomtiden har 160 avgiftsplasser blitt fortrengt av gravearbeid. Nå ryker de fleste gjenværende.

— Det blir gitt mandat til å sette i gang arbeidet med å inndra parkeringsplassene umiddelbart, sier Lisbeth Iversen, byråd for byutvikling.

Dyrere

I praksis skal det knapt være mulig å finne et parkometer i en radius på 300 meter fra inngangene til Klostergarasjen.

Samtidig blir det dyrere å sette fra seg bilen på gaten. 75 av de inndratte plassene blir omgjort til såkalt ekspressparkering der bilen kan stå inntil en time for 40 kroner.

Ellers i sentrum går prisen for gateparkering opp fra 18 til 30 kroner timen. Utenom sentrumskjernen øker prisen fra 12 til 20 kroner timen.

Forsinket

Av 525 inndratte plasser er det bare litt under halvparten, 244 plasser, som ikke erstattes. Resten får nye skilter og nye regler.

  • 100 nye plasser for beboere.
  • 12 nye plasser for forflytningshemmede.
  • 69 plasser for varelevering.
  • 75 ekspressplasser.
  • 20 plasser for elbiler.Årsaken til at det har tatt 15 måneder å gjennomføre bystyrets vedtak, er i følge Iversen at arbeidet med å sette opp boss-sug og returstasjoner for boss har foregått parallelt.

— Dette har komplisert og forsinket prosessen, sier Iversen.