De såkalte terrorgjerdene, eller ISPS-gjerdene, skal nå rives og settes opp igjen rundt ti meter fra kaifronten.

— Denne prosessen har pågått i lengre tid. Vi begynte å lage fundamentene før sommerferien. Innkjøp av gjerdene ble gjort før ferien, og arbeidet har startet opp etterpå, sier Havnedirektør Inge Tangerås.

Til sykkel og til fots

- Hvordan er responsen?

— Min oppfatning er at dette har vært ønsket i mange år. Vi i havnen har jobbet med kommunen lenge for å få til en avtale, og den er vi i ferd med å gjennomføre nå.

Målet er å legge til rette for gående og syklende, sier han.

— Vi skal tilrettelegge for en økt fremkommelighet for syklister og fotgjengere langs havnen, sier Tangerås.

Gjerdene vil også få porter slik at når det ikke er skip inne som trenger sikkerhetstiltak, vil gjerdene være åpne, og det vil være mulig å gå nesten helt ned til sjøen.

25 års-plan

Byrådet presenterte planen for de såkalte «terrorgjerdene» fra Festningskaien mot Bontelabo tidlig i 2012.

Gjerdene nærmest sentrum skulle fjernes, og gjerdene hvor Fjordline ligger skulle fjernes når de flytter terminalen til Jekteviken. Det skjedde i sommer.

Det hele er en del av «Kommunedelplan for Bergen indre havn», som skal definere havnens utvikling de neste 25 årene.

— Områdene åpnes nå opp for bergenserne, sa byutviklingsbyråd Filip Rygg (KrF) til BT da.

BAK GJERDENE: Nå som Fjordline legger til ved Jekteviken er det fritt frem for folket. Med visse begrensinger, vel og merke.
Skjalg Bøhmer Vold