Protestene mot felling av trærne på plassen ved Johanneskirken har vært sterke og mange.

I begynnelsen av september bestemte byrådet at et rundt hundre år gammelt tre måtte vike for de midlertidige brakkene til Møhlenpris skole.

Tirsdag ble flere trær fjernet, blant annet et lite lindetre på hjørnet mot Johanneskirken.

Flere trær fjernet

Det skal flyttes til et annet sted ved kirken. Det er Parkdrift AS som tar seg av trærne, på vegne av utbyggerne.

— Det skal være gjort etter de faglige premisser, sier Harald Bratseth, skogforfalter i Grønn etat.

Arbeidet med påling er startet på tomten. Produksjonen av den midlertidige skolebrakken begynte allerede i juni, og skal etter planen stå klare til innflytting i slutten av oktober.

Dette forutsetter imidlertid at de nødvendige tillatelser gis og at det ikke oppstår uventede forhold i forbindelse med grunnarbeidet, skriver Bergen kommune.

Vanskelige grunnforhold

Kommunen skriver at etat for utbygging nylig mottok et varsel fra entreprenøren om at det har dukket opp uforutsette forhold ved grunnen der paviljongene skal plasseres.

Entreprenøren vurderer derfor en annen metode for skolebrakkenes fundamentet. Det er foreløpig ikke klart om dette vil forsinke innflyttingen.