Både «Independence of the Seas» og «Adventure of the Seas» har ønsket å besøke Bergen i sommer, men havnevesenet har avvist dem fordi de ikke kan gå under Askøybrua. Havnevesenet har bedt om at broen måles på ny, slik at gigantene kan besøke Bergen.

Spørsmålet som nå utredes, er hvor langt ned det er fra undersiden av broen til sjøen. Da broen ble bygget, anslo man høyden til 62 meter på en seglingsbredde på 200 meter, 100 meter i hver retning fra broens midtpunkt. For ti år siden ble høyden justert opp til 63 meter.

Mange faktorer

I fjor ba havnevesenet om at høyden på ny ble justert oppover. Nå finregner eksperter i Statens vegvesen på hvor høy broen egentlig er.

— Hvis vi går fra en seglingsbredde på 200 meter til 100 meter fra broens midtpunkt, slik havnevesenet ønsker, blir seglingshøyden høyere. Du kan si at vi vinner 45 centimeter, sier Gunnar Djuve, senioringeniør i Statens vegvesen.

Dagens store cruiseskip har en bredde på under 50 meter. Havnevesenet mener derfor det ikke er nødvendig å operere med en seglingsbredde på 200 meter når broen måles.

— Det er mange faktorer med i dette regnestykket. Broen synker når det er biler på den. Blir det varmere i luften, siger den også ned, sier Djuve.

- Er det aktuelt å justere opp seglingshøyden fra 63 meter til 64?

— Det er det vi regner på, sier Djuve.

- Fem meter klaring

Havnedirektør Inge Tangerås venter spent på tilbakemeldingene fra Statens vegvesen. Han synes det er viktig å få frem at den reelle høyden er høyere enn seglingshøyden man opererer med.

— BT hadde et spennende videoopptak da «Queen Mary» passerte under broen i forrige uke. Fra dette opptaket kunne en få inntrykk av at det store skipet, med lengde 345 meter og en høyde på 62 meter, passerte under Askøybroen med en klaring på kun en meter. Den faktiske avstanden fra skipets høyeste punkt på 62 meter og opp til broen var nok imidlertid ca. fem meter ved passering, sier Tangerås.

— I forhold til den oppgitte frie seilingshøyden på 63 meter, som i dag gjelder for Askøybroen, er marginen for dette store skipet tilsynelatende en meter, men i virkeligheten altså en helt annen opp til den faktiske høyden på broen, legger han til.

Havnedirektøren forteller at han har engasjert seg i saken sammen med Kystverket, losene, Statens vegvesen og rederiet RCCL, som eier «Independence of the Seas» og «Adventure of the Seas».

— Vi har diskutert mulighetene for å øke den frie seilingshøyden slik at disse skipene kan anløpe Bergen slik de ønsker, forteller Tangerås.

- 67 meter på det høyeste

Han mener det ikke er nødvendig med et seilingsløp på 200 meter bredde.

— Både Kystverket og vi mener det er tilstrekkelig med 100 meters bredde. Kystverket har bekreftet merking av en slik seilingsled på en sikker og god måte, sier Tangerås.

Ifølge havnedirektøren viser Statens vegvesens kontrollmålinger i vinter at broen på sitt høyeste på midten er 67 meter ved middelvannstand.

— De vurderer nå vår anmodning om å øke fri seilingshøyde fra 63 til 64 meter innenfor en korridor med bredde 100 meter, hensyntatt krav til marginer som følge av broens bevegelser ved ulike temperaturer og trafikkbelastninger, opplyser Tangerås.

— For cruisetrafikken til Bergen vil en økning av seilingshøyden til 64 meter under Askøybroen være av stor betydning inntil seilingsleden fra nord er utvidet, legger han til.

I mange år har diskusjonen om en ny seilingsled til og fra Bergen gjennom Skjelangersundet pågått. Men det tar lang tid før den eventuelt er på plass.

GIGANT: MS «Independence of the Seas» kan ikke ankomme Bergen, fordi hun er for høy til å gå under Askøybrua. Nå måles broen på nytt, for om mulig finne plass til cruisegiganten.
WIKIMEDIA