Lærerne i de andre nordiske landene har lenge hatt etiske regelverk på plass. Neste uke skal norske lærere vedta sin etiske plattform.

— Som lærerorganisasjon har vi alltid jobbet med yrkesetikk, men vi har aldri klart å lage et yrkesetisk forpliktende dokument. Det gjør vi nå, sier Mimi Bjerkestrand, leder i Utdanningsforbundet.

Håper på diskusjoner

Både psykologer, leger, revisorer og journalister har sine etiske dokumenter. Lærerne sin plattform er på én side og tar opp tema som menneskeverd, respekt, personvern, personlig og felles etisk ansvar.

— Dokumentet er et konkret uttrykk for læreryrkets grunnleggende verdier, moralske ansvar og etiske forpliktelse, forteller Bjerkestrand.

Hun tror at en plattform som utrrykker lærernes etiske forpliktelse vil styrke samfunnets tillit til jobben de gjør.

— Jeg tror og håper at dette skal stimulere til etiske diskusjoner av yrkesutøvelsen på hver arbeidsplass.

Mobbing og religion

Hun understreker at dette ikke er Utdanningsforbundets dokument, men at det er utarbeidet på vegne av hele profesjonen, både lærere, førskolelærere og ledere i skoler og barnehager.

Plattformen har blitt utarbeidet med innspill fra lærere, ledere og i samarbeid med en filosof. Lærere over hele landet har sendt inn eksempler på dilemma de opplever i hverdagen sin.

— Diskusjonen om alle mobbesakene som kommer opp i samfunnet er ett dilemma. Religiøse spørsmål kan være etisk vanskelig for lærere, det samme gjelder diskusjonen om vurdering og dokumentasjon på læring. Plattformen gir ikke regler, og kan ikke si hva som er rett og galt i en situasjon, men den er en invitasjon til at en skal ha diskusjoner på den enkelte arbeidsplass, sier Bjerkestrand.

Facebook?

Under arbeidet med plattformen har lærerne blant annet diskutert om de kan være venner med elevene sine på Facebook, reklame i barnehagen og feiring av bursdager.

Bjerkestrand mener den nye plattformen gjør det mer forpliktende å ta et felles ansvar for slike diskusjoner.

— Tiden hvor lærerne kan lukke døren til klasserommet og stenge samfunnet ute, er forbi. Nå skal det de gjør vurderes og dokumenteres. Skolen har blitt mer åpen, og det er helt nødvendig å mene noe om hverandres yrkesutøvelse, sier hun.

Hun håper plattformen blir tatt aktivt i bruk i alle skoler og barnehager, og at den blir en del av lærerutdanningen.

— Den gir ikke alle svarene, men den gir et grunnlag for å komme frem til de riktige svarene.

Lærernes plattform.JPG