I en blanding av urin, avføring og rotter ble det i begynnelsen av måneden funnet over 20 personer som holdt til i Kalfarveien 20.

Bygget er en del av Gamle Betanien sykehus og skal ha stått tomt siden tidlig på 90-tallet.

HELLER FØR: - Vi anser det som fornuftig i denne saken å la rivingen komme før, heller enn siden, sier byggesakssjef Petter Wiberg i Bergen kommune. I strid med vanlig praksis, åpner han for at riving av Kalfarveien 20 kan starte før byggesaken er klar til godkjenning. ARKIVFOTO: TOR HØVIK

Siden oppdagelsen av slummen i bygget, har det vært tilløp til munnhuggeri mellom Bergen kommune og eierne av huset, representert ved styreleder Karsten Aubert.

Møttes denne uken

Den offentlige krangelen har i korte trekk dreid seg om hvem som skal ta vare på huset — og hvem som har ansvaret for helsen og sikkerheten til dem som tar seg inn i det.

Aubert er styreleder i Bergen Fjellsiden AS. Selskapet kjøpte bygget for noen år siden.

For en uke siden garanterte Aubert overfor BT at han skal sikre både Kalfarveien 20 og Forskjønnelsen 4. Sistnevnte eiendom ligger på en liten høyde bak Kalfarveien 20, eies av Auberts selskap og er med i de nye planene for området.

I samme intervju sa Aubert at han så snart som mulig vil rive de delene av det tidligere sykehuset som kan rives. Ifølge ham dreier det seg om fløyer som utgjør 60 prosent av byggets areal.

Ønsket om hurtigriving ble sist uke avvist av byggesakssjef Petter Wiberg.

— Det er i utgangspunktet ikke aktuelt å gi tillatelse til riving før eierne har en byggesak vi kan godkjenne. Erfaringen vår er da at tomter blir stående brakk, kanskje i lang tid, sa Wiberg.

Hiver ut sovende

Etter et møte mellom huseierne og kommunen tidligere denne denne uken, er tonen imidlertid en annen.

Nå tyder alt på at Bergen Fjellsiden får gjennomslag for sitt ønske om å rive før byggesaken er fiks ferdig.

— Dialogen er inne i et godt spor igjen, sa en fornøyd Aubert, da BT traff ham etter møtet med kommunen tirsdag.

Da var inngangen til Kalfarveien 20 lukket med en stor plate, og ved Forskjønnelsen 4 holdt arbeidere på å tette igjen vinduene.

Alle saker må ses på sine egne premisser

Petter Wiberg, byggesakssjef

— De har hevet ut folk som sov der, sa Aubert.

— Det må de gjøre hver gang vi sikrer disse byggene.

Viktig å få løst raskt

— Vi vil behandle spørsmålet om riving for seg. Det er for å få sanert området, ikke minst rotteproblemet i huset, og for å få sikret det som står igjen av bygningsmasse mot inntrenging, sier byggesakssjef Petter Wiberg i Bergen kommune.

— Det foreslås å rive de deler av bygget som ikke har spesiell antikvarisk interesse. Dette gjør saksbehandlingen lettere for oss, føyer han til.

Wiberg vedgår at det i denne saken, etter at det ble oppdagetuvedkommende i huset, delvis har tvunget seg frem å la eier få begynne rivingen kjapt.Selv om det er i strid med vanlig praksis.

— Her er det en situasjon som må avklares, og noen problemer som er viktig å få løst raskt. Som rotteproblemet. Området må rydde og saneres. Fordelene med kjapp riving fremstår som større enn ulempene, selv om det er en løsning vi som oftest prøver å unngå, sier byggesakssjefen.

Trehus igjen

Styreleder Aubert sier de ønsker å tilbakeføre Kalfarveien 20 til det trehuset det en gang var. I dag fremstår bygget som et murhus, men det er bare murpuss.

TREHUS: Bergen Fjellsiden AS ønsker å tilbakeføre Kalfarveien 20 til trehuset det en gang var. Men først vil de fjerne fløyer som utgjør over halvparten av bygget. Blokkbygget som skimtes på tegningen er ikke aktuelt lenger. Eierne sier de jobber med en ny løsning for å få plass til en blokk mellom Kalfarveien 20 og fjellet.
Rambøll Norge. Illustrasjon brukt med tillatelse fra eierselskapet

I tillegg ønsker selskapet å få inn en blokk mellom huset og fjellet bak.— Det er blitt sagt at vi ønsker å øke utnyttelsen av eiendommen. Det er ikke rett. I de nye planene, som snart skal være klare, legger vi opp til at blokken skal kreve mindre utsprengning enn i de opprinnelige planene, sier Aubert.

I møtet mellom kommunen og huseieren tirsdag ble planene og fremgangsmåten for utbygging på eiendommene gjennomgått.

Aubert har tidligere sagt at deler av eiendommen kanskje kan egne seg til studentboliger.

- Vist noen skisser

Wiberg forteller de ble vist noenskisser, og at planene for oppstart av reguleringen ganske snart skal være klare fra Bergen Fjellsiden AS.

— Så snart vi nå har behandlet rivesøknaden, noe som kan være gjort innen noen uker, antar jeg eier går i gang med å rive.Søknaden er mottatt og er til behandling, sier Wiberg.

— Alle saker må ses på sine egne premisser. Etter at vi fikk orienteringen fra dem på tirsdag, tenker vi dette er en fornuftig måte å gjøre det på.

Wiberg mener det virker som om eier har en «grei og seriøs idé» om hvordan de skal gjøre det på eiendommen.

TRE: Bak murpussen i Kalfarveien 20 er det tre. Styreleder Karsten Aubert i eierselskapet Bergen Fjellsiden AS så nærmere på den omstridte og falleferdige eiendommen denne uken.
Vegar Valde
TO BYGG: Bergen Fjellsiden AS eier både Kalfarveien 20 (det store bygget til v.) og Forskjønnelsen 4, villaen på høydedraget bak. Selskapet er nå i innspurten på å legge frem en plan for eiendommene.
VEGAR VALDE
RIVEPLAN: På denne foreløpige tegningen i riveplanen ses fløyene som ønskes revet, tegnet med rødt. Riving av disse fløyene kommer ikke i strid med antikvariske verdier.
Tegning: Rambøll Norge AS