Angedalen og Solheimsdalen i Førde får snart bredbånd. Det sammegjelder Lefdal/Midthjell og Vollset i Eid.

Bygdene har fått såkalte Høykom-midler. Sogn og Fjordane får1.782.000 kroner som skal fordeles på de fire stedene.

87 husstander

Prosjektleiar Øyvind Heimset Larsen i Vestlandsforsking opplyser til bt.no at at om lag 87husstander får nytte av utbyggingen. Det betyr at kostnaden per husstand erdrøye 23.000 kroner.

— Dette er et spleiselag mellom lokale krefter og staten for åbidra til at alle husstander får tilgang til bredbånd. Med denne tildelingenbidrar vi til at det investeres om lag 47 millioner kroner i områder sommangler bredbånd eller som ikke har et tilfredsstillende tilbud, sierfornyingsminister Rigmor Aasrud i en pressemelding.

Søknadenehar blitt vurdert av eksterne eksperter og rangert i henhold til et sett medkriterier. Norges forskningsråd har stått for tildelingen av midlene.

Regionrådene og kommunene har forhandlet med alle aktuelleaktuelle leverandører og kan bekrefte at de ikke har planer om kommersiellutbygging i disse områdene i egen regi.

Planene krever alle anleggstilskudd fra det offentlige.

145 mangler bredbånd

Sogn og Fjordane er valgt ut som deltaker sammen med Buskerud,Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Telemark og Vestfold. Totalt blir det 1700 nyebredbåndsaksesser i denne runden.

Men det vil fortsatt være 35 husstander i Eid og 110 i Førde sommangler bredbåndstilbud.

— Vi har ingen sikre anslag og tall på hvor mange som mangler bredbånd i Sogn og Fjordane. Det kommer også an på hvordan du definerer bredbånd. Kommunene melder inn behov og hvite flekker når det er utlysninger, som nå, sier Øyvind Heimset Larsen i Vestlandsforsking

Målet er at alle bedrifter og innbyggere i Sogn og Fjordane skalha tilgang til andregenerasjons bredbånd i løpet av 2020.