Smørsbroen midt i Bergen sentrum heter egentlig Smørs bru. I april innrømte Oddmund Vestenfor, forvaltningsansvarlig for stedsnavn ved Statens kartverk i Sør-Norge at det kanskje ikke var det mest naturlige navnet på en bro i Bergen.

Nå har Kartverket sendt ut en rekke forslag til nye navn på tunneler og broer i Hordaland. En del endringer er gjennomført gjennom forenklede vedtak.

Det betyr blant annet at Munkebotntunnelen fra nå av heter Munkebotstunnelen. Nygårds bru er omdøpt til Nygårdsbroen.

Skal på høring

Kartverket foreslår samtidig at Smørs bru skal hete Smørsbroen også offisielt. Men dette skal ut på høring.

Oddmund Vestenfor, forvaltningsansvarlig for stedsnavn ved Statens kartverk i Sør-Norge, forklarer hvorfor det er slik.

— Skal du vedta navn med skrivemåte etter lov om stadnavn, må det på høring. Men hvis det har stått på kartet eller vært i bruk i offentlig sammenheng før loven kom i 1991, har vi anledning til å gjøre forenklede vedtak.

Teknisk navn

Nygårdsbroen har vært oppført med det navnet i Statens vegvesens kart, og har dermed nå fått det navnet offisielt.

Smørs bru derimot blir først vedtatt etter at høringsrunden er over.

— Det er et teknisk navn som har stått på Vegvesenet sine lister, og blitt lagt inn i registeret her. Når det ble interesse for det, har vi gått for å vedta en ny skrivemåte som skal brukes, sier Vestenfor.

Bro i Bergen, bru i Fana

Han antar det vil ta noen måneder før Smørsbroen får navn etter bergensk talemåte.

— Jeg vil tro at både fagmyndigheter og de fleste andre vil gå inn for den skrivemåten. Den skal følge nedarvet uttale opp mot rettskrivning, med regionale tilpasninger. Det vil si at det blir broen i By-Bergen men brua i Fana. En skiller etter hvor en er i landet.

- Men hvorfor ble det Smørsbru i utgangspunktet?

— Jeg vet ikke helt. Jeg regner med at det ikke er satt etter filologiske prinsipper, men mer som et teknisk navn av Vegvesenet, sier Vestenfor.

Jon Smør

Frem til han ble kontaktet av bt.no i april, het broen Smørsbru, men dette endret han til Smørs bru. Grunnen er at navnet kommer fra en bergensk adelsmann fra 1400-tallet, Jon Smør. Ifølge snl.no var Jon Smør (1420 - 1483) en av hovedmennene bak reaktiviseringen av det norske riksrådet mot slutten av Christian 1s regjeringstid for å sikre rådet en sentral posisjon i riksstyret.

— Jeg mente at det måtte være Smørs bru for å vise at broen var oppkalt etter ham. Det er vanlig hvis det er ubestemt form, da er det riktig å skrive navnet i to ord, sier han.

Men dette blir trolig altså navnet på broen i bare noen måneder til.