Post— og teletilsynet foretok målinger ved skolen 8. februar i år. Det skjedde etter at det ble satt opp en basestasjonsantenne for mobiltelefon på taket av skolen.

Foreldre til barn som går på skolen fryktet for strålefaren fra antennen. Målingene ble utført som stikkprøver i klasserommene, og punktene valgt ut i forhold til basestasjonsantennen. Det ble både målt innendørs og utendørs, heter det i rapporten fra Post- og teletilsynet

1/1000 av grenseverdi Resultatene fra prøvene bør være beroligende for både voksne og barn. De største nivåene på det som ble målt var på en promille av den anbefalte grenseverdien som er fastsatt av Verdens Helseorganisasjon gjennom International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP).

— Dette var som forventet. Resultatet lå på en promille av grenseverdien som er fastsatt av myndighetene, sier Per Eirik Heimdal, seksjonssjef ved Frekvenskontrollen i Post og teletilsynet.

- Det er altså ingen grunn til å tro at barna kan skades av strålingen?

— Vi presenterer resultater, så får andre trekke konklusjoner, men resultatet ligger altså på cirka en tusendel av de anbefalte verdiene, svarer Heimdal.

- Utsettes vi for større stråling fra vår egen mobiltelefon enn fra en basestasjonsantenne?

— Ja, helt utvilsomt.

Les hele rapporten her (pdf)

Ingen helserisiko

«Basestasjoner for mobiltelefoner er installert over hele landet. Mange er usikre på om de utsettes for helseskadelig stråling fra disse basestasjonene. Ut fra dagens forskning er det liten grunn til bekymring.

På grunnlag av dagens kunnskap og internasjonalt anbefalte retningslinjer vurderer Strålevernet det slik at basestasjoner slik de normalt monteres, ikke innebærer noen helserisiko. Feltstyrkenivåene er svært lave der vanlig ferdsel forekommer», skriver Statens strålevern på sine nettsider.

Det har ikke lyktes bt.no å komme i kontakt med rektor ved skolen eller rette vedkommende i FAU.

Synspunkter? Si din mening her.