Det er Bergen City Marathon som fører til stengte veier.

— Det kan være lurt å la bilen står i dag. Deler av sentrum er stengt for trafikk,og det kan bli vanskelig å ta seg frem, sier operasjonsleder TatjanaKnappen i Hordaland politidistrikt.

På grunn av deltakernes ulikefysiske form, kan det bli vanskelig å spå når sentrum åpnes for trafikk.

— Vi må nok regne med trafikken ikke går som normalt før utpåettermiddagen, sier Knappen.

Heller ikke busspassasjerenekan forvente et tilbud helt som normalt. Alle linjer fra Åsane og søroverkjører gjennom Fløyfjellstunnelen. For de som bor i Sandviken medfører det atde ikke har et busstilbud mens løpet pågår.

Stengte veier

Bryggen er stengt fra klokken 06 til klokken 15.

Slottsgaten , Festningskaien og Sjøgaten er stengt for all trafikk fra 07.55til 11.00.

Sandviksveien stengt for all trafikk mellom 08.05 og08.20 og mellom 10.05 og 10.20. Mellom 07.55 og 11 ledes trafikken opp iSandviksveien.

Fjellveien , Søndre Bellevueveien og Bellevuebakken blir tidvis stengt. Det blir ogsåforbudt å parkere i Fjellveien, mellom klokken 08.30 og 12.00.

KlausHanssens vei fårredusert fremkommelighet i tidsrommet 08.30 til 12.30.

Møllendalsveien blir stengt for gjennomkjøring mellomklokken 11.00 og 13.15.

O.J.Brochs gate, Thormøhlensgate og Olav Ryesvei blir stengt for gjennomkjøring mellomklokken 09 og 13.

TorborgNedreåsgate blirstengt for all trafikk sørover mellom 08.45 og 14.00. Det samme gjelder Nøstegaten .

Skottegaten,Nedre Strangehagen, Verftsbakken og Galgebakken vil ha redusert fremkommelighet i sammetidsrom.

Haugeveien vil også ha redusert fremkommelighet ogenveiskjørt trafikk i ett felt mot nord mellom 08.45 og 11.00.

Nordnesgatenog Strandgaten fårredusert fremkommelighet mellom Nordnesparken og Tollbodalmenningen. Trafikkenblir enveiskjørt i ett felt mot sør. All parkering på høyre side mot Nordnesblir forbudt.

C.Sundtsgate har enveiskjørt trafikk mot sør. Også herblir parkering på høyre side mot Nordnes forbudt.

Strandkaien blir stengt mellom 08.30 og 14.00. Detsamme gjelder Torget .

Dissebusslinjene blir berørte

Fraklokken 05 til ca klokken 11 kjører busser fra sentrum i nordgående retningTorget - Øvregaten - Nye Sandviksvei - Sandviksvei.

Fraklokken 11 til klokken 15 kjører de samme bussene Torget - Øvregaten -Bradbenken.

Linje 2 vil ikke betjene holdeplasseneStrandkaiterminalen, Strandkaien og Småstrandgaten mellom klokken 05 og 15. Densiste vil heller ikke linje 3 betjene.

Alleavganger på linje 11 er innstilt frem til klokken 14.30 fraStarefossen.

Linje10 vilikke gå mellom Mulen og Olav Kyrres gate mellom klokken 05 og 15.45.

Alleavganger på linje 18 er innstilt mellom Formanns vei ogOlav Kyrres gate i tidsrommet 05 til 15.

linje12 vil disseavgangene kjøre Ibsens gate mellom Haukeland sykehus og Danmarks plass: 11.05,11.35, 12.05, 12.35 og 13.05.

Detsamme gjelder linje 21 på avgangene 11.20 og 12.20.

Møllendalsveienog Strømmen blir ikke betjent av noen av disse linjene.

Linje83 kjørerFløyfjellstunnelen på vei mot Nesttun mellom klokken 05 og 15, men vil kjøreinnom Bergen busstasjon.

Skyssvarsler at det kan bli forsinkelser på alle linjer i Bergen mens løpet pågår.

loype.JPG