Lasten består av 4300 tonn salt fra Spania.

— Etter det kan vi kanskje få tre fire båter til, men da er verdenslagrene tomme. Europa er tømt for lengst, og nå er markedene støvsugd i Australia, Chile, Brasil og alle andre saltproduserende land også, sier daglig leder i Saltimport, Karen Mjelde Øverbø.

Kan bli vanskelig

Ved normalt vinterbruk går det fort med en skipslast på 5000 tonn i løpet av en uke for å holde veiene på Vestlandet isfrie og bare.

— Og hvis vinteren fortsetter?

— Det er x-faktoren. Hvis vinterværet fortsetter utover, kan det bli vanskelig. Nå er det rett og slett ikke mer å gå på, sier Øverbø.

Sparer

Både Statens vegvesen og Bergen kommune er obs på situasjonen og er innstilt på å spare på saltet i tiden fremover.

— Vi har ikke innført restriksjoner ennå, men hvis situasjonen skulle tilspisse seg, vil vi vurdere å slutte å salte veier der det ikke er så stor trafikk. Alle avdelingskontorene har fått beskjed om det, sier seksjonsleder Øyvind Haaland i Vegvesenet.

— Hovedveiene med stor trafikk og krav om bar veibane vil bli prioritert. Men vi har allerede nå innført tiltak for å økonomisere med saltet og ikke bruke mer enn vi må. Det vil si at vi prøver så langt det er mulig å skrape vekk is og snø i veien før vi salter. Da trenges det mindre saltmengder, sier Haaland.

Sand på sideveiene

I Bergen kommune, som nå har fått fylt opp igjen de nesten tomme beredskapslagrene fra den nyankomne båten i Sandviken, har man sluttet å salte på sideveiene.

— Der bruker vi nå sand i stedet for. Saltet blir bare brukt i busstraseene, sier samferdselsdirektør Atle Kleppe i Bergen kommune.

Si din mening om saltingen i kommentarfeltet under!