— Bedre rekruttering til realfagene har vært et satsningsområde, ikke bare ved UiB, men også nasjonalt i flere år. Det er svært gledelig å se at den gode trenden fortsetter også i år, sier Kuvvet Atakan, viserektor for utdanning ved UiB.

UiB har i år 8676 primærsøkere til 3854 studieplasser. Det er det høyeste antallet primærsøkere noensinne, ifølge tall fra Samordna opptak.

- Vi er svært fornøyd med at Universitetet i Bergen fortsatt er populært. Vi har hatt fin økning i antall søkere de siste årene, sier Atakan.

- Er studentene flinke, da?

— Det vil tiden vise, men vi har jo sett en tendens til at basiskunnskapen fra skolen har gått ned de siste årene. Samtidig er det flere som er mer målbevisste enn tidligere.

- Betyr det at dagens studenter kan mindre, men er mer målbevisste?

— Jeg tror ikke vi skal være så kategoriske, svarer Atakan.

Opp for juss

Etter et kraftig oppsving på 25 prosent i 2010 opplever jusstudiet i Bergen i år en fortsatt økning i antallet primærsøkere på fem prosent. Også språkfagene opplever samlet sett økt interesse ved UiB. Det nye studietilbudet i japansk er populært.

I pressemeldingen heter det også at medisinstudiet ved opplever en økning på primærsøkere på 23 prosent. Det er hele fem søkere per studieplass til dette studiet.