Fra før har det borgerlige byrådet i Bergen ligget i ordkrig med Sponheim. Nå kommer Arbeiderpartiet etter. Harald Schjelderup, Aps byrådslederkandidat, mener det er skapt en forgiftet atmosfære mellom kommunen og statens mann i fylket.

- Sponheims voldsomme stil gjør ham til en drømmemotstander for et høyrebyråd som vi vet elsker verbal krig og splid, sier Schjelderup.

- I en opphetet krangel velger naturlig nok de fleste bergenserne intuitivt å heie på lokale folkevalgte, ikke på en fylkesmann som er utnevnt av noen i Oslo.

- Aner vi her en bekymret opposisjonspolitiker som frykter for et dårlig valg til høsten? - Nei, vi må tenke lenger enn til valget. Vi skal ha en fylkesmann å forholde oss til også etter den 12. september. Verken Bergen, kommunen eller fylkesmann Lars Sponheim er tjent med at denne krigen fortsetter.

- Glem ull og uklar tale

- Jeg har ikke tenkt å gå gjennom noen personlighetsforandring. Politikerne i Bergen får bli så interessant at de selv tar den plassen, lyder svaret fra Lars Sponheim.

Det er jo på en måte en symbiose mellom BT, BA og meg. Når poenget er at jeg tar stor plass, er det dere som gir meg stor plass. Dere liker tydelig tale og slår det opp.

Fylkesmann Lars Sponheim

- Jeg snakker et tydelig språk. De som vil ha ulne setninger og uklare ord, vil nok også i fortsettelsen har problemer med min tydelighet, sier Sponheim når han blir konfrontert med kritikken.

Nettopp den klare tale, kombinert med Sponheims politiske fortid, har skapt mye av blesten rundt ham, mener fylkesmannen, som legger mye av ansvaret på mediene.

- Det er jo på en måte en symbiose mellom BT, BA og meg. Når poenget er at jeg tar stor plass, er det dere som gir meg stor plass. Dere liker tydelig tale og slår det opp, sier Sponheim.

- Samtidig gjør dere noe nytt. Dere personifiserer fylkesmannsembetet. Skriftlige vedtak som hele apparatet har gjort, avgjørelser det nøytrale embetsverket har tatt, gjøres til oppslag om meg.

Han forstår mediedynamikken, men stiller seg mer undrende til at politikerne blir med på lasset. For i realiteten har ikke Sponheim stått for noe linjeskifte som fylkesmann, hevder han.

- Nei, vi gjør de samme tingene og fatter de samme vedtakene som før jeg tiltrådte. At politikerne angriper meg for det, blir litt rart. Det blir litt voldsom språkbruk. Til og med mitt gamle parti er lei av at jeg tar for stor plass, underforstått de vil ha mer plass til seg selv.

Enig i mange saker

Harald Schjelderup er saklig enig med fylkesmannen i mange saker, som spørsmålet om bruk av det ekstraordinære utbyttet fra BKK til vanlig drift av kommunen. Der har fylkesmannen kjent bergensbudsjettet ulovlig.

- Men stilen hans står i ofte veien for argumentene, og han opptrer unødig kantet.

En kantet oppførsel fra Sponheims side har eskalert konfliktnivået.

Harald Schjelderup (Ap)

- I hvilke saker?

- Jeg kan nevne to, striden om Sparebanken Vest sine utbyggingsplaner i Jonsvollkvartalet og i strandsonespørsmålet. En kantet oppførsel fra Sponheims side har eskalert konfliktnivået her.

- Hvorfor går du ut med dette angrepet på Sponheim nå?

- Jeg er jo ikke folkevalgt ennå, og har sittet på sidelinjen lenge og fulgt oppgjøret mellom høyrebyrådet og fylkesmannen. Nå synes jeg ikke det går lenger, noen må ta til fornuft, og da appellerer jeg til mannen i Statens hus.

- Jeg vil at fylkesmannen skal oppføre seg som en saklig tilbaketrukket embetsmann, som nøkternt argumenterer for sine innsigelser, sier Harald Schjelderup.

Det er akkurat det Sponheim gjør, mener Sponheim.

- Når fylkesmannsembetet og alle våre jurister har slått fast at Bergens budsjett er ulovlig, er det realiteten. Punktum. Hvis Bergen ikke tåler tydelig tale og klare ord, kommer de fortsatt til å slite med dette.

Hvem har rett? Diskuter saken under: