Nei. Det er ikke gradene i Fantomet-klubben vi snakker om. Kommunaldirektør Rastad er sikkerhetsklarert som «hemmelig» av regjeringen. I et brev til Rastad fra Fornyingsdepartementet, skriver de at:

«Sikkerheitsklareringa av Dykk er gjennomført av Fornyings— administrasjons og kirkedepartementet for grad HEMMELIG frå 5.11.2013 og er gyldig i 5 år med mindre det skjer noko som medfører at klareringa må revurderast».

Flere grader

I Norge opereres det med følgende grader av sikkerhetsklarering:

  • Strengt hemmelig. Tilsvarende «Cosmic Top Secret» i Nato
  • Hemmelig. Tilsvarende «Nato Secret» i Nato
  • Konfidensiell. Tilsvarende «Nato Confidential» i Nato
  • Begrenset. Tilsvarende «Restricted» i Nato. Vanligvis har personell som har underskrevet taushetserklæringer klarering for «begrenset» nivå i Norge. For å stige i gradene har Rastad blitt klarert etter Sikkerheitslova.

Kan autorisere

Bakgrunnen for at Rastad får denne klareringen, er at han er den øverste administrative leder I Bergen kommune. Rastad kan selv anmode om sikkerhetsklarering av andre ansatte i kommunen, og autorisere dem etter sikkerhetsloven. Tidligere har disse også kunne vært klarert for «hemmelig» nivå, men endringer har ført til at disse ikke når høyere enn «konfidensiell».

I brevet kalles Rastad inn til en sikkerhetssamtale og gjennomgang av sentrale rutiner før de gir han autorisasjon.

Bare fornyet

Kommunaldirektøren sier det er flere i Bergen kommune som blir sikkerhetsklarert.

— Kommunen får i noen sammenhenger tilgang til informasjon som kan omhandle ting innenfor Sikkerhetsloven. For Bergen kommune sin del så har vi blant annet en stor marinebase her i byen, og det er en rekke beredskapsforhold som diskuteres. Da må noen personer være sikkerhetsklarert til å delta i slike diskusjoner.

Han vil ikke røpe hvor mange andre som er sikkerhetsklarert på samme nivå, men sier det er snakk om et par stykker til.

- Er det spennende hemmeligheter du får ta del i?

— Dette ligger som en del av den jobben vi gjør som offentlig myndighet.

- Hva må til for å stige i gradene?

— Det er fylkesmannen i Rogaland som er ansvarlig for dette. Man blir aldri klarert på et høyere nivå enn det man har behov for. Det er en diskusjon rundt hvor mange som trenger å være på «hemmelig» nivå. Det er ikke ofte vi har befatning med slike saker.

- Er det et mål om å nå «cosmic top secret»-nivået?

— Det er det absolutt ikke for min del.