— For å hindre smitte er det viktig å bruke desinfiserende midler og vaske hendene ofte. God hånd og hostehygiene reduserer jo smittefaren og spredningen totalt sett.

— Det som er fint med gode hygienetiltak er at det er gratis, og noe alle kan gjøre. Vi må nok skjerpe oss litt med hosting og vasking av hendene, sier han.

- Tok noen grep

Og i Statoil stoler de foreløpig på spriten som viktigste hygienefremmende tiltak:

— Vi tok noen grep ved forrige svineinfluensautbrudd for tre år siden. Da satte vi opp spritdispensere foran inngangen til alle våre kantiner. De bruker vi fremdeles, sier Ola Anders Skauby, informasjonssjef i Statoil.

Han peker at oljeselskapet er spesielt oppmerksom på situasjonen om bord på oljeplattformene på sokkelen.

— De som jobber der kan jo ikke reise hjem selv om de har noen timer fri. Vi ber derfor de ansatte være ekstra nøye med å passe på håndhygienen dere ute.

I Tide har de heller ikke satt i verk noen spesielle tiltak denne gang.

— Under forrige influensaepidemi for tre år siden, delte vi ut våtservietter med Antibac til sjåførene våre. Denne gang har vi foreløpig ikke satt i verk noen spesielle forebyggende tiltak, sier kommunikasjonsleder Kåre Enæs i Tide Buss.

Han regner imidlertid med at de ansatte er kjent med de vanlige håndhygienereglene og sykmelder seg om de føler seg dårlige.

Kampanjer

I Helse Bergen startet de allerede i oktober med en kommunikasjonskampanje om influensafaren rettet spesielt mot de ansatte.

Små og store drypp om den kommende influensasesongen, influensavaksine og hygieneråd ble stadig gjentatt på intranettet.

Flere lokale sykehuskjendiser, blant dem nyfødtlege, Hallvard Reigstad, lot seg avbilde på store plakater. Budskapet har vært: Jeg vil ikke smitte mine pasienter

— Alle avdelingsledere har også tatt ansvar for å organisere vaksinasjonskampanjer på sine avdelinger, sier smittevernoverlege Ingrid Smith.

— Har dere satt i verk noen ekstraordinære tiltak den siste uken?

— Nei, egentlig er det business as usual, men vi har trappet opp informasjonskampanjen til de ansatte.

- Bli hjemme

— Hvordan skal pårørende som går på sykebesøk til pasienter forholde seg?

— De bør følge de forsiktighetsregler som er vanlig ved sykebesøk. Syke bør ikke besøke andre som er syke, bli i stedet hjemme, oppfordrer Smith.

Hun oppfordrer også alle besøkende til å vaske hendene med sprit før går inn i avdelingen.

Råd

Også i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune følger man situasjonen med et våkent øye.

Personaldirektør i Hordaland fylkeskommune, Geir Davidsen opplyser at enkelte videregående skoler har valgt å gi vaksine til alle ansatte.

Smittevernoverlege i Bergen kommune, Øystein Søbstad, går nå ut med håndhygieneråd til samtlige barnehager og skoler i Bergen.

— Ledende helsesøstre kommer til å instruere elevene i håndvask og hygiene, sier han.

— På sykehjemmene får beboerne tilbud om gratis vaksine mot sesonginfluensa. Det opp til den enkelte ansatte å vaksinere seg, men dersom det blir vaksiner til overs hender det at ansatte på sykehjem får tilbud om å benytte disse. På Bergen kommune sine nettsider har vi for øvrig lagt ut informasjon der helsepersonell anbefales å vaksinere seg, sier informasjonsdirektør Eva Hille, i Bergen kommune.