I mai sa Helse Vest opp avtalen om tvangsavrusning hos Stiftelsen Bergensklinikkene. De reagerer sterkt på oppsigelsen, og har nå satt sin advokat på saken.

– Vi har en kompetanse og en erfaring på dette området som burde være vanskelig å si opp. Vi mener at oppsigelsen ikke er gyldig, sier direktør Erling Pedersen i Stiftelsen Bergensklinikkene.

– Beste for pasientene

I 15 år har de tatt seg av avrusningen, som er den første delen av et tre måneders langt tvangsopphold. Deretter er de fleste blitt sendt videre til Askøy behandlingssenter.

De siste årene har Helse Vest bestilt 84 tvangsdøgn i året. Det vil si seks pasienter i 14 dager hver. Men nå stopper det altså opp.

– Vi ønsket å kjøpe 164 dager i året hos Stiftelsen Bergensklinikkene. Vi forsto at det var vanskelig for dem å tilby, fordi de trenger å endre bemanningen etter behovet. Vi måtte da ta en vurdering av hva vi får igjen for det vi betaler. Da må vi se hva som er det beste tilbudet for pasientene, sier kommunikasjonsdirektør Bjørg Sandal i Helse Vest.

Siste skrevet ut

Den siste tvangspasienten ble skrevet ut 2. april.

– Vi har ikke kunnet drive slik vi har ønsket, fordi det har vært så vanskelig å få tak i kvalifiserte som kan jobbe for en kort periode. Den dramatiske økningen av tvangspasienter krever en fast bemanning. Når vi stadig må bemanne opp og ned blir det vanskelig, sier klinikksjef Einar Arne Bjordal.

Helse Vest bestilte 84 tvangsdøgn i fjor. Det endte opp med 280 tvangsdøgn. Det var helseforetakene som betalte for resten av tvangsinnleggelsene.

Askøy overtar

– Vi mener det er bedre med et samlet tilbud på et sted, i dette tilfellet Askøy behandlingssenter. Når tilbudet er på plass, betyr det en styrking av tvangsplassene i vår region. I dette ligger ikke at vi mener Stiftelsen Bergensklinikkene har gjort en dårlig jobb, sier Sandal.

Askøy behandlingssenter tar over jobben. De første er skrevet inn og innen 1. oktober tar de imot alle. Askøy Blå Kors sørger også for tvangsbehandling av dem som står uten plass i sommer, ifølge Helse Vest.

– Vi gikk med et dundrende underskudd på 1.6 millioner på tvangspasienter for å kunne sikre en faglig og sikkerhetsmessig bemanning. Dette kan vi ikke fortsette med. At Helse Vest ønsker å ha pasientene på samme sted hele tiden er nytt for meg, sier Pedersen.