Nesten 7000 søkere får i år tilbud om studieplass ved Universitetet i Bergen til høsten, det høyeste antallet noen gang.

- Ingen ledige plasser er status når det samordnede opptaket nå er gjennomført, skriver UiB i en pressemelding.

Medisin på topp

Størst konkurranse om plassene er det på profesjonsutdanningen innen juss og medisin, samt mediefag. 2347 søkere til juss har ikke fått tilbud om studieplass. Det samme gjelder 1300 søkere til profesjonsstudiet i medisin, skriver UiB i en pressemelding fredag.

Den nasjonale trenden med nedgang for tradisjonelle språkfag som tysk og fransk, merkes også ved UiB. Mens språk som for eksempel japansk og russisk øker i popularitet.

Høyest snitt for å komme inn er det på medisin (66,5), odontologi (63,9) og juss (57,4). Journalistikk og film- og TV-produksjon har soleklart flest førsteprioritetssøkere per studieplass, noe som dels kan forklares med få studieplasser.

Flere tar realfag

- Det er gledelig at så mange vil studere hos oss, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, i en pressemelding.

- Det er spesielt positivt at vi får flere studenter innen realfag og på lektorutdanningene. Dette er studier som svarer godt på samfunnsmessige behov, og der det har vært gjort en ekstra innsats gjennom flere år både nasjonalt og lokalt for å styrke rekrutteringen, sier hun.

Søkertall fordelt på fakultet

Studie-

plasser

Søkere

førstevalg

Første-

valgssøker
pr. studie-
plass

Juridiske fag, rettsvitenskap, politi38915864,1
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag1424663,3
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag33810223,0
Økonomi og administrasjon1122882,6
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur802062,6
Pedagogiske fag401052,6
Informasjonsteknologi og informatikk1743742,1
Samfunnsfag, psykologi105121442,0
Lærer- og lektorutdanning901631,8
Matematikk og naturfag5158321,6
Språk, litteratur3915291,4
Estetiske fag, kunst- og musikkfag1632341,4
Historie, religion, idéfag3755031,3
UiB totalt386084522,2

Topp 10 førstevalgssøkere pr. studieplass

Journalistikk8
Film-/TV-produksjon7,8
Matematikk4,4
Rettsvitenskap4,1
Generell psykologi4,1
Arb. og org.psykologi4
Musikkterapi4
Medisin3,9
Arabisk3,5
Samfunnsøkonomi3,4

Topp 10 poenggrenser

Ordinær
kvote
Første-
gangs-
kvote
Medisin66,557,8
Odontologi63,955,4
Rettsvitenskap57,451
Rettsvitenskap57,450
Arbeids- og organisasjonspsykologi5647,3
Journalististikk55,750,4
Samfunnsøkonomi, årsstudium55,746,8
Generell psykologi54,848,1
Administrasjon og org.vitenskap, årsstudium5435,9
Film- og tv-produksjon53,347,6