Nesten 7000 søkere får i år tilbud om studieplass ved Universitetet i Bergen til høsten, det høyeste antallet noen gang.

— Ingen ledige plasser er status når det samordnede opptaket nå er gjennomført, skriver UiB i en pressemelding.

Medisin på topp

Størst konkurranse om plassene er det på profesjonsutdanningen innen juss og medisin, samt mediefag. 2347 søkere til juss har ikke fått tilbud om studieplass. Det samme gjelder 1300 søkere til profesjonsstudiet i medisin, skriver UiB i en pressemelding fredag.

Den nasjonale trenden med nedgang for tradisjonelle språkfag som tysk og fransk, merkes også ved UiB. Mens språk som for eksempel japansk og russisk øker i popularitet.

Høyest snitt for å komme inn er det på medisin (66,5), odontologi (63,9) og juss (57,4). Journalistikk og film- og TV-produksjon har soleklart flest førsteprioritetssøkere per studieplass, noe som dels kan forklares med få studieplasser.

Flere tar realfag

— Det er gledelig at så mange vil studere hos oss, sier viserektor for utdanning, Oddrun Samdal, i en pressemelding.

— Det er spesielt positivt at vi får flere studenter innen realfag og på lektorutdanningene. Dette er studier som svarer godt på samfunnsmessige behov, og der det har vært gjort en ekstra innsats gjennom flere år både nasjonalt og lokalt for å styrke rekrutteringen, sier hun.

Søkertall fordelt på fakultet Studie-plasser Søkereførstevalg Første-valgssøkerpr. studie-plass
Juridiske fag, rettsvitenskap, politi 389 1586 4,1
Mediefag, bibliotekfag og journalistfag 142 466 3,3
Medisin, odontologi, helse- og sosialfag 338 1022 3,0
Økonomi og administrasjon 112 288 2,6
Teknologi, ingeniørfag og arkitektur 80 206 2,6
Pedagogiske fag 40 105 2,6
Informasjonsteknologi og informatikk 174 374 2,1
Samfunnsfag, psykologi 1051 2144 2,0
Lærer- og lektorutdanning 90 163 1,8
Matematikk og naturfag 515 832 1,6
Språk, litteratur 391 529 1,4
Estetiske fag, kunst- og musikkfag 163 234 1,4
Historie, religion, idéfag 375 503 1,3
UiB totalt 3860 8452 2,2

Topp 10 førstevalgssøkere pr. studieplass

Journalistikk 8
Film-/TV-produksjon 7,8
Matematikk 4,4
Rettsvitenskap 4,1
Generell psykologi 4,1
Arb. og org.psykologi 4
Musikkterapi 4
Medisin 3,9
Arabisk 3,5
Samfunnsøkonomi 3,4
Topp 10 poenggrenser Ordinær kvote Første-gangs-kvote
Medisin 66,5 57,8
Odontologi 63,9 55,4
Rettsvitenskap 57,4 51
Rettsvitenskap 57,4 50
Arbeids- og organisasjonspsykologi 56 47,3
Journalististikk 55,7 50,4
Samfunnsøkonomi, årsstudium 55,7 46,8
Generell psykologi 54,8 48,1
Administrasjon og org.vitenskap, årsstudium 54 35,9
Film- og tv-produksjon 53,3 47,6