I ytterste konsekvens vil nesten halve bystyret stille til møtet tirsdag uten bundet mandat. I en sak som ikke følger partilinjer, gir det en svært uoversiktlig situasjon.

— Nå er gruppen fristilt. Da går hver enkelt i tenkeboksen. Kanskje noen stemmer for Bryggen, noen for Peter Motzfeldts gate og noen for Kjøttbasaren, sier bystyremedlem Robert Monsen (H).

- Hvordan tror du stemmene vil fordele seg?

— Det er umulig å si. Vi får se på tirsdag.

Slik stemte de

Høyres bystyregruppe ble i realiteten fristilt på onsdagens maratongruppemøte. Flere kilder forteller BT at voteringene skjedde slik:

Først ble det stemt over om bystyregruppen skulle bindes av vedtaket som skulle gjøres. Regelen er at det trengs 2/3-dels flertall (66,6 prosent) for å binde bystyregruppen. Da stemte 14 av de 23 tilstedeværende for å binde gruppen. Det er knapt 61 prosent, og ikke nok.Deretter ble det stemt over et forslag likelydende det vedtaket som ble gjort i komite for miljø og byutvikling, altså et bybanealternativ med tunnel fra Kjøttbasaren-området. 17 støttet forslaget, seks stemte imot.

Det blir av flere Høyre-representanter tolket som at de kan stemme hva de vil i tirsdagens bystyremøte, og altså ikke er bundet til å støtte kompromissløsningen som Ragnhild Stolt-Nielsen forhandlet frem med KrF og Frp.

Reelt flertall for Peter Motzfeldt

Det betyr at alternativet med lang tunnel fra Peter Motzfeldts gate igjen seiler opp som det mest aktuelle alternativet. Både Ap, Frp og flertallet i Høyre har hatt det som sitt primærstandspunkt. Det samme har Rødt, De Grønne og Senterpartiet.

Dersom alle de partiene står på sitt primærstandpunkt, trengs det bare fire-fem Høyrerepresentanter som stemmer imot eget byråd, for å danne flertall for Peter Motzfeldt-alternativet:

  • Ap 19 + Frp 7 + Rødt 2 + De Grønne 1 + Sp 1 + 4 av Høyres representanter = 34 og flertall Ap har varslet at de vil fremme Peter Motzfeldts gate som forslag, og kun stemme på det. Frp har gruppemøte i kveld. Fraksjonsleder Eiler Macody Lund sier til BT at partiet ikke har tatt stilling til hvordan de vil stemme i bystyret.

— Vi er ikke bundet til noe. Nå har Høyre brutt avtalen med Ap. Da står vi fritt. Derfor holder vi oss til avtalen som er gjort i komite for miljø og byutvikling. Så må vi vurdere om vi skal fristille representantene våre på samme måte som Høyre har gjort, sier han.

Vil ikke redde kompromisset

Så er spørsmålet hvor mange som vil holde fast med Kjøttbasaren-alternativet som kompromiss.

KrF vil trolig stemme på det, etter at deres eget Bryggen-alternativ er falt. Går vi utifra at de 17 i Høyre-gruppen som stemte for det onsdag, vil holde fast på den stemmegivingen, trenger Kjøttbasaren-alternativet fortsatt 13 stemmer for å få flertall. De må komme fra Frp, eller blant utbryterne i Høyre:

  • KrF 4 + Frp 7 + Høyre 17 = 28 og seks fra flertall
  • Det blir rart om vi i Høyre skal forsvare en løsning som var et kompromiss og som Høyre ikke ville stemme for i utgangspunktet, sier Monsen - og gir med det en sterk antydning om at han IKKE tenker å redde Kjøttbasaren-alternativet.

Også bystyrerepresentant Sondre Rasch synes det er riktig at Høyre-representantene er fristilte.— Jeg mener at i saker som er av stor viktighet for den enkelte, dette er også en tradisjon i Høyre og et godt prinsipp at hver enkelt får anledning til å stemme etter egen overbevisning. Dette er den viktigste enkeltsaken i denne perioden, og en av de største investeringene vi gjør, så dette kvalifiserer til å være en sak av den karakter, sier Rasch.

- Vanvittig

Byluftlistens representant, Endre Tvinnereim, sier at han ikke under noen omstendigheter vil stemme for Kjøttbasaren-alternativet.

— Det er et vanvittig forslag. Vi går for Bryggen først, deretter Peter Motzfeldts gate, sier han.

Det samme sier SV og Venstre.

— Det alternativet er det samme som å stemme mot Bybanen til Åsane. Det er uaktuelt for oss å støtte dette vanvittige forslaget, sier Tina Åsgård (SV).

Spenning til siste stund

Mye tyder derfor på at bybanestriden først vil få en konklusjon under selve bystyremøtet, og at den konklusjonen fort kan bli lang tunnel fra Peter Motzfeldts gate.

Både byrådsleder Ragnhild Stolt-Nielsen, gruppeleder Dag Skansen og komiteleder Asle Wingsternes vedgikk natt til torsdag at Høyres bystyrerepresentanter i prinsippet ikke var bundet.

— Men det var et sterkt signal. 17 mot seks er et stort flertall, sier Wingsternes.

Macody Lund (Frp) mener det uansett kan bli en omkamp om kort tid.

Vi er nå opptatt av å få landet denne saken og få satt i gang reguleringsarbeidet som skal avklare om det er mulig med tunnelinnslag ved Kjøttbasaren. Vi tror at dette kan være avklart om 3-4 måneder. Da kan det bli en ny sak, sier Macody Lund.

STEMMER SOM HAN VIL: Sondre Rasch mener det er helt riktig at Høyres representanter er fristilt.
Sean Meling Murray
STEMMER SOM HAN VIL: Robert Monsen, bystyrerepresentant for Høyre.
TOR HØVIK
VIL HOLDE AVTALEN: Eiler Macody Lund (Frp) mener partiet bør holde seg til avtalen, og utrede Kjøttbasaren først. Men partigruppen kan bli fristilt.
Rune meyer berentsen