Etter rasulykken i 2005 kjøpte Bergen kommune de 18 boligene i Hatlestad terrasse. Nå er de solgt for tilsammen 16,4 millioner kroner.

Ifølge informasjonsdirektør Robert Rastad i Bergen kommune er de tre øverste husene solgt til Florvågøen AS for 3,9 millioner kroner. Tre budgivere konkurrerte om husene, som gikk for 1,1 millioner under takst.

Les mer: Tregt salg på Hatlestad

Den nederste husrekken er solgt til Bergen Bygg Invest AS for 12,5 millioner. Her var taksten satt til 17,5 millioner kroner. To budgivere deltok.

Tenkte ikke profitt

Det er Eiendomsmegler Vest som har stått for salget. Meglerne har forsøkt å få solgt boligene siden mai, og har flere ganger måttet senke prisen. Nå har altså kommunen fått gjennomført salget, men til en sterkt redusert pris.

Rastad understreker at kommunen aldri kjøpte eiendommene som en investering.

– Vi ville for det første hjelpe beboerne som satt i en vanskelig situasjon med ubrukelige hus. I tillegg ville vi sikre oss muligheten til å gjennomføre en best mulig rassikring.

– Betyr dette salget at kommunen nå er ferdig med Hatlestad?

– Det markerer i hvert fall en ny epoke. Men det er fortsatt mange som er preget av det de opplevde høsten 2005. Kommunen har fortsatt oppfølging av enkelte av de tidligere beboerne, sier Rastad.

– Har tapt titalls millioner

Bergen kommune har hatt store kostnader knyttet til den fatale rasulykken for snart tre år siden. Rastad anslår at utgiftene totalt beløper seg til mellom 45 og 60 millioner kroner.

Noen refusjoner – som salget av eiendomsmassen – vil redusere kostnadene.

– Men dette har kostet oss flere titalls millioner kroner, sier Rastad.

Det er i hovedsak rassikring og eiendomskjøpene som har belastet kommuneøkonomien.

– Ingen fare

Informasjonsdirektøren håper Hatlestad etter gjenoppbyggingen skal blomstre på ny.

– Mange trivdes godt i Hatlestad terrasse. Nå går vi forhåpentligvis over i en ny fase hvor området blir tilbakeført til et godt boområde.

– Vi har gjennomført meget grundig rassikring. Det er ingen fare ved å flytte inn, sier Rastad.

Hvor lang tid det vil ta å få området beboelig igjen, avhenger av om utbyggerne velger å busse opp de eksisterende boligene, eller å bygge fra bunn.

RUNE BERENTSEN